Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Na Finančni upravi Republike Slovenije smo pristojni za pobiranje davkov, prispevkov za socialno varnost, carin, trošarin in drugih dajatev. Z določenimi ukrepi zagotavljamo družbi in posameznikom varnost in zaščito, med drugim z dejavnostmi za preprečevanje tihotapljenja prepovedanih snovi in ponaredkov ter z izvajanjem nadzora v prometu. Hkrati poskušamo zavezancem čim bolj olajšati njihovo izpolnjevanje obveznosti in hkrati uveljavljanje njihovih pravic, denimo do davčnih olajšav ali vračila trošarin.

Vodstvo

Strateški dokumenti

Finančni uradi