Skoči do osrednje vsebine

Na Finančni upravi Republike Slovenije smo pristojni za pobiranje davkov, prispevkov za socialno varnost, carin, trošarin in drugih dajatev. Z določenimi ukrepi zagotavljamo družbi in posameznikom varnost in zaščito, med drugim z dejavnostmi za preprečevanje tihotapljenja prepovedanih snovi in ponaredkov ter z izvajanjem nadzora v prometu. Hkrati poskušamo zavezancem čim bolj olajšati njihovo izpolnjevanje obveznosti in hkrati uveljavljanje njihovih pravic, denimo do davčnih olajšav ali vračila trošarin.

Finančno upravo sestavljajo Generalni finančni urad s sedežem v Ljubljani in 16 finančnih uradov po celi Sloveniji. Ti se glede na delovna področja delijo na urade, ki opravljajo samo naloge davčnega organa in urade, ki opravljajo tako naloge davčnega kot carinskega organa (8 uradov: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto).

Poslovanje z zavezanci poteka elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja eDavki oziroma eCarina, po pošti ali osebno pri kateremkoli finančnem uradu.

Vodstvo

Strateški dokumenti

Finančni uradi