Skoči do osrednje vsebine

Na Finančni upravi Republike Slovenije smo pristojni za pobiranje davkov, prispevkov za socialno varnost, carin, trošarin in drugih dajatev. Z določenimi ukrepi zagotavljamo družbi in posameznikom varnost in zaščito, med drugim z dejavnostmi za preprečevanje tihotapljenja prepovedanih snovi in ponaredkov ter z izvajanjem nadzora v prometu. Hkrati poskušamo zavezancem čim bolj olajšati njihovo izpolnjevanje obveznosti in hkrati uveljavljanje njihovih pravic, denimo do davčnih olajšav ali vračila trošarin.

Vodstvo

Strateški dokumenti

Finančni uradi