Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa

I. Pridobitev statusa

Za pridobitev statusa morate poslati vlogo v elektronski obliki na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (gp.mizs@gov.si). Izjemoma lahko vlogo (vse tri obrazce, program dela, statut, morebitne priloge) pošljete po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

ter dokumenti:

       4. Kopija programa dela za najmanj dve leti (iz katerega je razvidno izvajanje dejavnosti v javnem interesu ter kdaj je bil program sprejet in kateri organ ga je sprejel)

       5. Ustanovitveni akt (statut) v katerem mora biti opredeljena dejavnost v javnem interesu

       6. Dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih na področju športa

       7. Morebitne druge priloge, ki izkazujejo delovanje v javnem interesu

II: Obveznosti za organizacije, ki že imajo status

Organizacije, ki ste pridobile status do 31.12.2019 morate, najkasneje do 31.3.2021, v elektronski obliki na ministrstvo (gp.mizs@gov.si) posredovati podatke (dve opciji):

A:

  1. Kopijo programa dela za najmanj dve leti (iz katerega je razvidno izvajanje dejavnosti v javnem interesu, kdaj je bil program sprejet in kateri organ ga je sprejel)

B. 

Dokazilo (sklep/pogodbo), da je bila organizacija v predhodnem letu (2020) izbrana (sofinancirana) na državni ravni, lokalni ravni ali s strani Fundacije za šport.

ORGANIZACIJAM, KI SVOJE OBVEZNOSTI NE BODO IZPOLNILE, BO STATUS ODVZET.

Organizacijam, ki ste status pridobile v letu 2020, v letu 2021 NI POTREBNO oddajati poročil in programov.