Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa

I. Pridobitev statusa

Za pridobitev statusa morate poslati vlogo v elektronski obliki na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (gp.mizs@gov.si). Izjemoma lahko vlogo (vse tri obrazce, program dela, statut, morebitne priloge) pošljete po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

Ter dokumente:

       4. Kopijo programa dela za najmanj dve leti (iz katerega je razvidno izvajanje dejavnosti v javnem interesu ter kdaj je bil program sprejet in kateri organ ga je sprejel)

       5. Ustanovitveni akt (statut) v katerem mora biti opredeljena dejavnost v javnem interesu

       6. Morebitne druge priloge, ki izkazujejo delovanje v javnem interesu in pomembnejše dosežke na področju športa

II: Obveznosti za organizacije, ki že imajo status

POMEMBNO: POROČIL V LETU 2020 NI POTREBNO ODDAJATI

Organizacije, ki ste pridobile status do 31.12.2019 morate poročilo oddati leta 2021. Najkasneje do 31.3.2021 morate v elektronski obliki na ministrstvo (gp.mizs@gov.si) posredovati podatke (dve opciji):

A:

     3. Kopijo programa dela za najmanj dve leti (iz katerega je razvidno izvajanje dejavnosti v javnem interesu, kdaj je bil program sprejet in kateri organ ga je sprejel)

B. 

Dokazilo (sklep/pogodbo), da je bila organizacija v predhodnem letu (2020) izbrana (sofinancirani) na državni ravni, lokalni ravni ali s strani Fundacije za šport.

Organizacije, ki ste status pridobile v letu 2020, v letu 2021 niste dolžne oddati poročila in programa.

ORGANIZACIJAM, KI SVOJE OBVEZNOSTI NE BODO IZPOLNILE, BO STATUS ODVZET.