Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa

Za  pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa je potrebno poslati vlogo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport (gp.mizs@gov.si).

Priloge:

  1. Statut organizacije (v katerem mora biti opredeljena dejavnost, ki je v javnem interesu)
  2. Dokazila, ki izkazujejo pomembnejše dosežke delovanja na področju športa

Vse tri obrazce izpolnite, natisnete, podpišete, žigosate ter skenirate. Skenirate še statut organizacije in vse priloge ter vse pošljete po elektronski pošti na naslov: gp.mizs@gov.si.
 
Kdor te možnosti nima, lahko izjemoma, vlogo pošlje (vse tri obrazce, statut in ostale priloge) po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

Prosimo, da ne prilagate nobenih drugih dokumentov.

Društva, ki že imajo status društva v javnem interesu

Vsem društvom, ki bodo izpolnila svoje obveznosti iz gornje točke, ministrstvo izda po uradni dolžnosti odločbo o podelitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu. Vsem društvom, ki svoje obveznosti ne bodo izpolnila, pa bo ministrstvo odvzelo status društva v javnem interesu.

Iskalnik