Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa

I. Pridobitev statusa

Za pridobitev statusa morate poslati vlogo v elektronski obliki na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (gp.mizs@gov.si). Izjemoma lahko vlogo (vse tri obrazce, program dela, statut, morebitne priloge) pošljete po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

ter dokumenti:

       4. Poročilo o porabi sredstev za izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je nevladna organizacija  izvajala v javnem interesu na področju športa v zadnjih dveh letih (nevladna organizacija vsebinsko predstavi in razdela programe; za vsak program posebej predstavi njegova izhodišča in vsebino, namen in cilj, izvajalce, ciljno populacijo, kraj izvedbe, časovni obseg, število udeležencev ter porabo sredstev). 

       5. Kopija programa dela za najmanj dve leti (iz katerega je razvidno izvajanje dejavnosti v javnem interesu ter kdaj je bil program sprejet in kateri organ ga je sprejel)

       6. Ustanovitveni akt (statut) v katerem mora biti opredeljena dejavnost v javnem interesu

       7. Dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih na področju športa

       8. Letno poročilo za preteklo in letno poročilo za predpreteklo leto (če ni dostopno na portalu Ajpes)

       9. Morebitne druge priloge, ki izkazujejo delovanje v javnem interesu

II: Obveznosti za organizacije, ki že imajo status

Organizacije s pridobljenim statusom status morate vsako drugo leto od podelitve statusa najkasneje do 31. marca, v elektronski obliki na ministrstvo (gp.mizs@gov.si) posredovati podatke (dve opciji):

A:

  1. Kopijo programa dela za najmanj dve leti (iz katerega je razvidno izvajanje dejavnosti v javnem interesu, kdaj je bil program sprejet in kateri organ ga je sprejel)
  2. Poročilo o porabi sredstev za izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je nevladna organizacija izvajala v javnem interesu na področju športa v zadnjih dveh letih (nevladna organizacija vsebinsko predstavi in razdela programe; za vsak program posebej predstavi njegova izhodišča in vsebino, namen in cilj, izvajalce, ciljno populacijo, kraj izvedbe, časovni obseg, število udeležencev ter porabo sredstev).
  3. Letno poročilo za preteklo in letno poročilo za predpreteklo leto (če ni dostopno na portalu Ajpes)

B. 

Dokazilo (sklep/pogodbo), da je bila organizacija v predhodnem letu (2021) izbrana (sofinancirana) na državni ravni, lokalni ravni ali s strani Fundacije za šport.

ORGANIZACIJAM, KI SVOJE OBVEZNOSTI NE BODO IZPOLNILE, BO STATUS ODVZET.