Skoči do osrednje vsebine

Delovna telesa vlade

Prilagodite izpis
Ponastavi
Naziv Ustanovitev
Projektni svet za projekt 2: Poenostavitev sistema javnih naročil in vzpostavitev centralnega sistema javnega naročanja
Projektni svet za projekt 3: Zelena proračunska in davčna reforma
Projektni svet za projekt 4: Reorganizacija informatike v državni upravi
Projektni svet za projekt 6.3: VEM za poslovne subjekte
Projektni svet za projekt P1: Energetska prenova stavb v državni in občinski lasti
Projektni svet za projekt P11: Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave
Projektni svet za projekt P12: Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem
Projektni svet za projekt P6.1: VEM v okviru Centrov za socialno delo - socialna aktivacija
Projektni svet za projekt P6.2: VEM za pridobivanje dovoljenj in soglasij
Projektni svet za projekt P6.4: VEM za mlade
Projektni svet za projekt P9: Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije
Regijska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin, s sedežem pri Izpostavi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Nova Gorica
13. 7. 2019
Regijska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Brežice, Krško in Sevnica, s sedežem pri Izpostavi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Brežice
13. 7. 2019
Regijska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Celje, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri Celju, Žalec, Mozirje, Velenje in Laško
13. 7. 2019
Regijska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Cerknica, Ilirska Bistrica, Postojna in Sežana, s sedežem pri Izpostavi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Postojna
13. 7. 2019
Regijska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje, s sedežem pri Izpostavi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Novo mesto
13. 7. 2019
Regijska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Domžale, Grosuplje, Kamnik, Kočevje, Litija, Ljubljana, Logatec, Ribnica in Vrhnika
13. 7. 2019
Regijska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Izola, Koper in Piran, s sedežem pri Izpostavi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Koper
13. 7. 2019
Regijska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič, s sedežem pri Izpostavi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj
13. 9. 2019
Regijska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Maribor, Pesnica, Ruše, Lenart in Slovenska Bistrica, s sedežem pri Izpostavi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Maribor
13. 7. 2019
Iskalnik