Skoči do osrednje vsebine

Svet Vlade Republike Slovenije za korporativno upravljanje

Svet Vlade Republike Slovenije za korporativno upravljanje je strokovno in posvetovalno telo Vlade in zanjo opravlja strokovne naloge ter ji nudi pomoč zlasti pri odločanju o zadevah s področja korporativnega upravljanja v Republiki Sloveniji.

Svet je bil ustanovljen 28. marca 2019 z namenom dviga konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

13-članski svet je prvič zasedal 4. junija 2019, člani pa so bili v svet imenovani za štiriletni mandat in imajo možnost ponovnega imenovanja. V svet so bili imenovani predstavniki institucij, ki se neposredno ukvarjajo z vprašanji, povezanimi s korporativnim upravljanjem in z njim povezanimi področji.