Skoči do osrednje vsebine

Svet Vlade Republike Slovenije za obnovo

Svet Vlade Republike Slovenije za obnovo je strokovno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije, za katero pripravlja strokovne podlage in ji svetuje pri oblikovanju ukrepov na področju obnove po naravnih nesrečah ter razvijanju odpornosti na nesreče.

Naloge

 • svetovanje pri oblikovanju strokovnih rešitev glede obnove po naravnih nesrečah pri opredeljevanju poplavnih območij, vzdrževanju vodotokov, sanaciji plazov, gradnji objektov, infrastrukture, in podobno,
 • spremljanje delovanja ministrstev in samoupravnih lokalnih skupnosti pri obnovi prizadetih območij in predlaga aktivnosti za izboljšanje le-te,
 • svetovanje pri oblikovanju politik, sprememb predpisov in drugih ukrepov, ki bodo prispevali k učinkovitejši obnovi po naravnih nesrečah in razvijanju odpornosti nanje.

Člani

 • dr. h. c. Marjan Pipenbaher, univ. dipl. inž. grad., predsednik sveta,
 • prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.,
 • mag. Rok Fazarinc, univ. dipl. inž. grad.,
 • doc. dr. Primož Banovec, univ. dipl. inž. grad.,
 • prof. dr. Janko Logar, univ. dipl. inž. grad.,
 • prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh.,
 • Tomaž Krištof, univ. dipl. inž. arh.,
 • prof. Darja Matjašec, krajinska arhitektka,
 • dr. Lidija Keglejvič Zagorc, univ. dipl. inž. grad.,
 • mag. Gregor Ficko, univ. dipl. inž. grad.,
 • Andrej Jan, univ. dipl. inž. grad.,
 • Robert Lesničar, univ. dipl. inž. grad.,
 • Srdjan Brković, univ. dipl. inž. grad.,
 • Danilo Malnar, univ. dipl. inž. grad..