Skoči do osrednje vsebine

Delovna telesa vlade

Prilagodite izpis
Ponastavi
Naziv Ustanovitev
Regijska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Murska Sobota, Gornja Radgona, Ljutomer in Lendava, s sedežem pri Izpostavi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Murska Sobota
13. 7. 2019
Regijska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Ptuj in Ormož, s sedežem pri Izpostavi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ptuj
13. 7. 2019
Regijska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi in Dravograd, s sedežem pri Izpostavi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Slovenj Gradec
13. 7. 2019
Regijska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik, s sedežem pri Izpostavi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Trbovlje
13. 7. 2019
29. 3. 2012
Skupno delovno telo Vlade RS za varstvo pred škodljivimi rastlinami
11. 11. 2010
18. 2. 1982
Stalna avtonomna strokovna komisija za pripravo mnenja o usposobljenosti kandidatov, ki niso diplomati, za vodjo diplomatskega predstavništva ali konzulata
21. 1. 2010
29. 11. 2018
Stalna komisija za uresničevanje sporazuma med Vlado RS in Vlado Češke Republike o urejanju vojnih grobišč
Stalna komisija za uresničevanje sporazuma med Vlado RS in Vlado Italijanske Republike o urejanju vojnih grobišč
27. 3. 2014
21. 2. 2008
8. 3. 2017
27. 9. 2012
Stalna medresorska delovna skupina Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja in dvig konkurenčnosti
13. 12. 2018
10. 1. 2019
23. 11. 2018
Stalna mešana komisija po sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o obmejnem prometu in sodelovanju (SOPS)
Iskalnik