Skoči do osrednje vsebine

Svet za kmetijstvo in podeželje

Svet za kmetijstvo in podeželje je posvetovalno telo, ki daje mnenja o pomembnejših odločitvah na področju kmetijstva in podeželja, zlasti o predlogu nacionalnega programa in oceni njegovega izvajanja ter pomembnejših predpisih in mednarodnih sporazumih s področja kmetijstva in razvoja podeželja. 

Člani

 • Roman Žveglič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
 • Danilo Meolic, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Murska Sobota,
 • Borut Florjančič, Zadružna zveza Slovenije,
 • prof. dr. Andrej Simončič, Kmetijski inštitut Slovenije,
 • Boštjan Noč, Čebelarska zveza Slovenije,
 • dr. Tatjana Zagorc, Gospodarska zbornica Slovenije,
 • Jaka Šilak, Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije,
 • Anton Medved, Sindikat kmetov Slovenije,
 • prof. dr. Marina Pintar, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani,
 • prof. dr. Karmen Pažek, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru,
 • dr. Marijan Pogačnik, Biotehniški center Naklo,
 • Doris Letina, Zveza slovenske podeželske mladine,
 • Irena Ule, Zveza kmetic Slovenije.

Mandat 2015-2019