Skoči do osrednje vsebine

Znanstveni odbor za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje in dajanje izdelkov na trg

Naloge

Znanstveni odbor za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje in dajanje izdelkov na trg ima sledeče naloge:

  • dajanje strokovnih mnenj o ravnanju z GSO v upravnih postopkih po tem zakonu,
  • dajanje mnenj in predlogov pri pripravi predpisov o ravnanju z GSO,
  • dajanje mnenj in predlogov v drugih zadevah v zvezi z ravnanjem z GSO, za katere ju zaprosijo pristojna ministrstva, 
  • sodelovanje s sorodnimi institucijami v tujini.