Skoči do osrednje vsebine

Znanstveni odbor za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje in dajanje izdelkov na trg

Naloge

Znanstveni odbor za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje in dajanje izdelkov na trg ima sledeče naloge:

 • dajanje strokovnih mnenj o ravnanju z GSO v upravnih postopkih po tem zakonu,
 • dajanje mnenj in predlogov pri pripravi predpisov o ravnanju z GSO,
 • dajanje mnenj in predlogov v drugih zadevah v zvezi z ravnanjem z GSO, za katere ju zaprosijo pristojna ministrstva, 
 • sodelovanje s sorodnimi institucijami v tujini.

Člani

 • dr. Jelka Šuštar-Vozlič,
 • dr. Branko Javornik,
 • dr. Borut Bohanc,
 • dr. Polona Jamnik,
 • dr. Mojca Milavec,
 • dr. David Dobnik,
 • dr. Jana Ambrožič Dolinšek,
 • dr. David Stopar,
 • dr. Vladimir Meglič,
 • dr. Nina Gunde-Cimerman,
 • dr. Jelka Zabavnik-Piano,
 • dr. Uroš Krapež,
 • dr. Nadja Kokalj-Vokač,
 • dr. Vojko Bercet,
 • dr. Marija Sollner Dolenc,
 • dr. Barja Barlič Maganja,
 • dr. Miša Korva,
 • dr. Klemen Eler,
 • dr. Mojca Korošec,
 • dr. Janez Salobir,
 • dr. Breda Jakovac Strajn,
 • dr. Barbara Jeršek,
 • dr. Peter Raspor,
 • dr. Dušan Kordiš in
 • dr. Boštjan Markelc.