Skoči do osrednje vsebine

Svet za razvoj informatike

Svet za razvoj informatike usmerja razvoj informacijsko-komunikacijskih sistemov državne uprave in upravljanje njihovih finančnih virov. Člani sveta so predstavniki ministrstev, organov v njihovi sestavi in vladnih služb.

Naloge sveta

  • usmerja aktivnosti, povezane z razvojem upravljanja informacijsko-komunikacijskih sistemov državne uprave,
  • pripravlja neobvezujoča mnenja in predloge za Vlado Republike Slovenije in druge organe državne uprave,
  • usmerja aktivnosti, povezane z upravljanjem proračunskih virov za upravljanje informacijsko-komunikacijskih sistemov državne uprave,
  • izdaja predhodna mnenja za projekte, nabave, investicijska vzdrževanja in nadgradnje, ki vključujejo katero koli rešitev na področju upravljanja informacijsko-komunikacijskih sistemov državne uprave (v nadaljnjem besedilu: predhodna mnenja),
  • enkrat letno Vladi RS poroča o svojem delu,
  • usmerja delo operativne delovne skupine in
  • po potrebi organizira delo v okviru delovnih skupin sveta.

Zakonodaja

Organi izvajajo 4. člen Odloka o Svetu za razvoj informatike, tako, da izpolnijo identifikacijski karton projekta, nabave in investicijskega vzdrževanja ter nadgradnje ter ga skupaj z drugo dokumentacijo pošljejo na svet.it@gov.si.