Skoči do osrednje vsebine

Znanstveni odbor za delo z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu

Naloge

Znanstveni odbor za delo z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu ima sledeče naloge:

  • podajanje strokovnih mnenj o ravnanju z GSO v upravnih postopkih po tem zakonu, 
  • podajanje mnenj in predlogov pri pripravi predpisov o ravnanju z GSO,
  • podajanje mnenj in predlogov v drugih zadevah v zvezi z ravnanjem z GSO, za katere ju zaprosijo pristojna ministrstva, 
  • sodelovanje s sorodnimi institucijami v tujini.