Skoči do osrednje vsebine

Delovna telesa vlade

Prilagodite izpis
Ponastavi
Naziv Ustanovitev
Arhivska komisija
4. 11. 2000
25. 4. 2019
22. 12. 2016
Delovna skupina "carinska unija"
29. 3. 2012
Delovna skupina "civilna zaščita"
29. 3. 2012
Delovna skupina "delo in socialne zadeve"
29. 3. 2012
Delovna skupina "energija in Euratom"
29. 3. 2012
Delovna skupina "finančne storitve in prosto gibanje kapitala"
29. 3. 2012
Delovna skupina "industrijska politika in podjetništvo"
29. 3. 2012
Delovna skupina "izobraževanje, usposabljanje in mladi"
29. 3. 2012
Delovna skupina "javno zdravje"
29. 3. 2012
Delovna skupina "kmetijstvo"
29. 3. 2012
Delovna skupina "kultura in avdiovizualna politika"
29. 3. 2012
Delovna skupina "makroekonomska politika in EMU"
29. 3. 2012
Delovna skupina "mednarodna razvojna pomoč"
29. 3. 2012
Delovna skupina "notranja varnost"
29. 3. 2012
Delovna skupina "notranji trg"
29. 3. 2012
Delovna skupina "obdavčenje"
29. 3. 2012
Delovna skupina "okolje"
29. 3. 2012
Delovna skupina "pravosodno sodelovanje"
29. 3. 2012
Iskalnik