Skoči do osrednje vsebine

Delovna telesa vlade

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
Seznam delovnih teles vlade
Naziv Ustanovitev
19. 12. 2019
29. 3. 2012
19. 9. 2019
23. 7. 2020
Delovna skupina za odpravo neprofitne najemnine in uvedbo stanovanjskega dodatka po resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025
27. 7. 2017
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za AC na odseku Postojna/Divača-Jelšane
3. 1. 2013
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke na srednji Savi
22. 8. 2013
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za letališče Portorož
12. 12. 2013
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna meja v koridorju obstoječe proge
1. 3. 2018
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za območje HE Hraste-Mota na Muri
16. 5. 2013
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za obvoznico glavne ceste G2-102 v Spodnji Idriji
29. 4. 2015
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za obvoznico glavne ceste G2-106 v Velikih Laščah
30. 9. 2015
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za park vetrnih elektrarn Senožeška brda
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo-Vodice
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Pince-Lendava
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za RTP Ravne s priključnim 220kv daljnovodom
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za Tivolski lok
Delovna skupina za spremljanje in vrednotenje strategije razvoja javne uprave 2015-2020
27. 7. 2017