Skoči do osrednje vsebine

Delovna telesa vlade

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam delovnih teles vlade
Naziv Ustanovitev
Delovna skupina vlade za poenotenje zavarovalnih podlag in zavarovalnih osnov za vsa socialna zavarovanja
10. 1. 2019
Delovna skupina vlade za pripravo osnutka akcijskega načrta za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano
14. 4. 2022
Delovna skupina vlade za pripravo sistemskih sprememb zakonodaje v zvezi z odpravo posledic naravnih nesreč
12. 4. 2018
29. 3. 2012
19. 9. 2019
25. 10. 2022
Delovna skupina za implementacijo Uredbe (EU) 2018/1724 Single Gateway Regulation (SDG)
Delovna skupina za izvajanje Nacionalnega programa umetne inteligence
23. 7. 2020
Delovna skupina za pregled investicijskih vlaganj Direkcije RS za infrastrukturo v projekt drugi tir železniške proge Divača-Koper
18. 9. 2022
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za AC na odseku Postojna/Divača-Jelšane
3. 1. 2013
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke na srednji Savi
22. 8. 2013
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za letališče Portorož
12. 12. 2013
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna meja v koridorju obstoječe proge
1. 3. 2018
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za območje HE Hraste-Mota na Muri
16. 5. 2013
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za obvoznico glavne ceste G2-102 v Spodnji Idriji
29. 4. 2015
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za obvoznico glavne ceste G2-106 v Velikih Laščah
30. 9. 2015
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za park vetrnih elektrarn Senožeška brda