Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina za implementacijo Strategije skladnega upravljanja državne meje Republike Slovenije (IBM Strategija)

Naloga delovne skupine je zagotavljanje implementacije strategije in priprava izhodišč za reševanje ugotovljenih pomanjkljivosti in nesoglasij med sodelujočimi organi.

Člani

  • Helga Dobrin, državna sekretarka, Ministrstvo za notranje zadeve, vodja, in Simon Kelenc, višji samostojni policijski inšpektor, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije, Oddelek za upravljanje meja, namestnik vodje;
  • Klemen Selan, višji samostojni policijski inšpektor, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije, Oddelek za upravljanje meja, član;
  • Sandi Antolovič, finančni svetnik, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Generalni finančni urad, vodja Oddelka za operativne zadeve, član, in Nataša Kelbelj, finančna svetnica, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Generalni finančni urad, vodja Oddelka za upravljanje z tveganji, namestnica člana;
  • Anton Preskar, sekretar, Obveščevalno varnostna služba Ministrstva za obrambo, član, ter Roman Šalamun, višji svetovalec, Obveščevalno varnostna služba Ministrstva za obrambo, namestnik člana;
  • Primož Bajec, pristaniški nadzornik višji svetovalec, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, član, in mag. Sandi Čurin, sekretar, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, namestnik člana;
  • Katarina Štrukelj, direktorica, Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, članica, in Dalibor Topič, svetovalec, Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, namestnik članice;
  • Špela Isop, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za družino, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, članica, in Marjeta Žibert, sekretarka, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, namestnica člana;
  • Anton Pirih, vodja Oddelka za vizume in tujce, Konzularni sektor, Direktorat za mednarodno pravo in zaščito interesov, Ministrstvo za zunanje zadeve.