Skoči do osrednje vsebine

Delovna telesa vlade

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam delovnih teles vlade
Naziv Ustanovitev
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo-Vodice
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za RTP Ravne s priključnim 220kv daljnovodom
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za Tivolski lok
24. 11. 2022
Delovna skupina za pripravo Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije o izvrševanju predpisov na področju uresničevanja pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji in za spremljanje njihovega izvajanja
31. 3. 2022
19. 10. 2022
13. 10. 2022
14. 1. 2021
17. 1. 2013
18. 6. 2020
Delovna skupina za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju
19. 10. 2016
Državna komisija in regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic
13. 7. 2019
14. 3. 2020
Komisija Vlade Republike Slovenije za droge
8. 12. 2012
5. 3. 2009
17. 7. 1997
Komisija za določitev omrežnih priključnih točk s prednostjo
17. 4. 2014
29. 3. 2012
Komisija za izbor članov Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta drugega tira železniške proge Divača - Koper