Skoči do osrednje vsebine

Delovna telesa vlade

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam delovnih teles vlade
Naziv Ustanovitev
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna meja v koridorju obstoječe proge
1. 3. 2018
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za območje HE Hraste-Mota na Muri
16. 5. 2013
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za obvoznico glavne ceste G2-102 v Spodnji Idriji
29. 4. 2015
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za obvoznico glavne ceste G2-106 v Velikih Laščah
30. 9. 2015
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za park vetrnih elektrarn Senožeška brda
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo-Vodice
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za RTP Ravne s priključnim 220kv daljnovodom
Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za Tivolski lok
24. 11. 2022
Delovna skupina za pripravo Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije o izvrševanju predpisov na področju uresničevanja pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji in za spremljanje njihovega izvajanja
31. 3. 2022
19. 10. 2022
13. 10. 2022
14. 1. 2021
17. 1. 2013
18. 6. 2020
Delovna skupina za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju
19. 10. 2016
4. 5. 2023
Državna komisija in regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic
13. 7. 2019
14. 3. 2020