Skoči do osrednje vsebine

Delovna telesa vlade

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
Seznam delovnih teles vlade
Naziv Ustanovitev
14. 1. 2021
17. 1. 2013
Delovna skupina za večletni finančni okvir Evropske Unije po letu 2020
15. 6. 2017
18. 6. 2020
Delovna skupina za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju
19. 10. 2016
Državna komisija in regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic
13. 7. 2019
14. 3. 2020
Komisija Vlade Republike Slovenije za droge
8. 12. 2012
5. 3. 2009
17. 7. 1997
Komisija za določitev omrežnih priključnih točk s prednostjo
17. 4. 2014
29. 3. 2012
11. 9. 1997
Komisija za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo
1. 7. 2004
Komisija za nadzor prometa z vojaškim orožjem in opremo ter prenosa obrambnih proizvodov
9. 8. 2011
26. 1. 2006
12. 4. 2012
Komisija za odpravo posledic nesreč na stvareh
29. 7. 2004
23. 8. 2012
Komisija za odpravo posledic škode v kmetijstvu
16. 10. 2003