GOV.SI

Delovna skupina za usklajevanje priprave projekcij javnih izdatkov, ki so posledica staranja prebivalstva

Delovna skupina za usklajevanje priprave projekcij javnih izdatkov, ki so posledica staranja prebivalstva skrbi za:

  • usklajevanje priprave projekcij javnih izdatkov, ki so povezani s staranjem prebivalstva,
  • obveščanje resornih ministrstev in pristojnih organov o vmesnih rezultatih projekcij,
  • priprava in obravnava gradiv, ki jih Slovenija v okviru delovanja Delovne skupine za staranje pri Odboru za ekonomsko politiko posreduje Evropski Komisiji.