Skoči do osrednje vsebine

Delovna telesa vlade

Prilagodite izpis
Ponastavi
Naziv Ustanovitev
Delovna skupina "priseljevanje in azil"
29. 3. 2012
Delovna skupina "promet"
29. 3. 2012
Delovna skupina "proračun"
29. 3. 2012
Delovna skupina "prost pretok blaga in storitev ter zaščita potrošnikov"
29. 3. 2012
Delovna skupina "prost pretok oseb"
29. 3. 2012
Delovna skupina "ribištvo"
29. 3. 2012
Delovna skupina "skupna trgovinska politika"
29. 3. 2012
Delovna skupina "splošne in institucionalne zadeve"
29. 3. 2012
Delovna skupina "statistika"
29. 3. 2012
Delovna skupina "strategija razvoja EU"
29. 3. 2012
Delovna skupina "strukturna in regionalna politika"
5. 4. 2012
Delovna skupina "telekomunikacije, poštne storitve in storitve informacijske družbe"
29. 3. 2012
Delovna skupina "varnost in obramba"
29. 3. 2012
Delovna skupina "varstvo konkurence in državne pomoči"
29. 3. 2012
Delovna skupina "veterinarske in fitosanitarne zadeve"
29. 3. 2012
Delovna skupina "zakonodajne zadeve"
29. 3. 2012
Delovna skupina "znanost, razvoj in tehnologija"
29. 3. 2012
Delovna skupina "zunanji odnosi"
29. 3. 2012
Delovna skupina Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij
30. 5. 2019
Delovna skupina vlade za delovanje Nacionalne kontaktne točke Slovenija za izvajanje Smernic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za večnacionalne družbe
4. 7. 2019
Iskalnik