Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina za pripravo Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij

Naloga delovne skupine je priprava strategije na področju migracij, ki bo definirala cilje, usmeritve ter ukrepe za učinkovito in celovito upravljanje migracij v Sloveniji. Delovna skupina ne prevzema pristojnosti, ki jih imajo ministrstva in drugi državni organi na področju migracij v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi pravnimi podlagami. Njena naloga je izključno koordinativna in posvetovalna.

Člani

 • dr. Branko Lobnikar, Ministrstvo za notranje zadeve, državni sekretar, vodja;
 • dr. Simona Zavratnik, Ministrstvo za notranje zadeve, namestnica vodje;
 • Nataša Potočnik, Ministrstvo za notranje zadeve, v. d. generalne direktorice Direktorata za migracije, članica;
 • Polona Mozetič, Ministrstvo za notranje zadeve, Kabinet ministrice, sekretarka, članica;
 • Simon Maljavec, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, državni sekretar, član, Mojca Pršina, generalna direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje, namestnica člana, Špela Isop, v. d. generalne direktorice Direktorata za družino, namestnica člana, Barbara Goričan, v. d. generalne direktorice Direktorata za socialne zadeve, namestnica člana;
 • Dejan Židan, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, državni sekretar, član, Tomislav Jurman, Sektor za industrijo, spodbujanje inovativnosti in tehnologijo, namestnik člana;
 • Marko Rusjan, Ministrstvo za kulturo, državni sekretar, član, Kim Komljanec, Kabinet ministrice, namestnica člana;
 • Samuel Žbogar, Ministrstvo za zunanje zadeve, državni sekretar, član, Darja Golež, Ministrstvo za zunanje zadeve, pooblaščena ministrica na Sektorju za globalne izzive, namestnica člana, Anton Pirih, Ministrstvo za zunanje zadeve, vodja oddelka za vizume in tujce na Konzularnem sektorju, namestnik člana;
 • Saša Jazbec, Ministrstvo za finance, državna sekretarka, članica, mag. Miranda Groff Ferjančič, Ministrstvo za finance, vodja Sektorja za investicije, namestnica članice;
 • Igor Šoltes, Ministrstvo za pravosodje, državni sekretar, član;
 • Darjo Felda, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, državni sekretar, član;
 • Rudi Medved, Ministrstvo za obrambo, državni sekretar, član, Boštjan Pavlin, mag. v. d. generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve, namestnik člana;
 • predstavnika Slovenske obveščevalno-varnostne agencije – član in namestnik člana;
 • Marko Gašperlin, Policija, direktor Uprave uniformirane policije, Generalna policijska uprava, član;
 • Katarina Štrukelj, Urad RS za oskrbo in integracijo migrantov, direktorica urada, članica, Mateja Fabina, Urad RS za oskrbo in integracijo migrantov, v. d. vodje sektorja za splošne zadeve, namestnica članice, Sonja Gole Ašanin, Urad RS za oskrbo in integracijo migrantov, namestnica članice;
 • Alenka Kajzer, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, namestnica direktorja, članica.