Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina za pripravo Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij

Naloga delovne skupine je priprava strategije na področju migracij, ki bo definirala cilje, usmeritve ter ukrepe za učinkovito in celovito upravljanje migracij v Sloveniji. Delovna skupina ne prevzema pristojnosti, ki jih imajo ministrstva in drugi državni organi na področju migracij v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi pravnimi podlagami. Njena naloga je izključno koordinativna in posvetovalna.

Člani

 • Tina Heferle, Ministrstvo za notranje zadeve, državna sekretarka, vodja;
 • Matej Torkar, Ministrstvo za notranje zadeve, namestnik vodje;
 • Nataša Potočnik, sekretarka, Direktorat za migracije, Ministrstvo za notranje zadeve, članica;
 • Matevž Frangež, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, član; in Jernej Salecl, generalni direktor Direktorata za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo, namestnik člana;
 • Igor Feketija, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, član, in Mojca Pršina, generalna direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, namestnica člana;
 • mag. Marko Rusjan, državni sekretar, Ministrstvo za kulturo, član; in dr. Sonja Kralj, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Ministrstvo za kulturo, namestnica člana;
 • Marko Štucin, državni sekretar, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, član; Darja Golež, pooblaščena ministrica na Sektorju za globalne izzive, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, namestnica člana; in Anton Pirih, minister svetovalec in vodja oddelka za vizume in tujce na Konzularnem sektorju, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, namestnik člana;
 • mag. Saša Jazbec, državna sekretarka, Ministrstvo za finance, članica; in mag. Miranda Groff Ferjančič, namestnica direktorja Direktorata za proračun, namestnica članice;
 • dr. Igor Šoltes, državni sekretar, Ministrstvo za pravosodje, član; in mag. Nina Koželj, generalna direktorica Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice, Ministrstvo za pravosodje, namestnica člana;
 • Jure Trbič, državni sekretar, Ministrstvo za javno upravo, član; in Aleksander Vojičić, vodja Službe za upravne enote, Ministrstvo za javno upravo, namestnik člana;
 • Boštjan Pavlin, generalni direktor Direktorata za obrambne zadeve, Ministrstvo za obrambo, član; in Bojan Starc, vodja Nacionalnega centra za krizno upravljanje, Direktorat za obrambne zadeve, Ministrstvo za obrambo, namestnik člana;
 • mag. Tadej Ostrc, državni sekretar, Ministrstvo za zdravje, član; in Damijan Jagodic, sekretar v Sektorju za zdravstveno varstvo in zavarovanje, Direktorat za zdravstveno varstvo, Ministrstvo za zdravje, namestnik člana;
 • dr. Luka Omladič, državni sekretar, Ministrstvo za solidarno prihodnost, član; in Mateja Nagode, v. d. generalne direktorice Direktorata za starejše in deinstitucionalizacijo, Ministrstvo za solidarno prihodnost, namestnica člana;
 • dr. Matjaž Krajnc, državni sekretar, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, član, in mag. Jernej Širok, generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, namestnik člana;
 • dr. Boris Černilec, državni sekretar, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, član; in Maša Bizovičar, Urad za razvoj in kakovost izobraževanja, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, namestnica člana;
 • Nataša Sax, državna sekretarka, Kabinet predsednika Vlade RS, članica;
 • predstavnika Slovenske obveščevalno-varnostne agencije – član in namestnik člana;
 • Leon Behin, v. d. generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, član; in Olga Andrejek, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, namestnica člana;
 • Igor Ciperle, namestnik generalnega direktorja policije, Policija, član;
 • mag. Katarina Štrukelj, direktorica Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, članica; in Primož Jamšek, Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, namestnik članice;
 • dr. Alenka Kajzer, namestnica direktorja, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, članica; in Barbara Bratuž Ferk, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, namestnica članice.

Kot predstavnike civilne družbe se v delo delovne skupine kot zunanje sodelavce vključi:

 • Katarina Bervar Strnad, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij;
 • Goran Lukič, Delavska svetovalnica;
 • Adriana Aralica, IOM;
 • Helena Behr, UNHCR, ter njena namestnica Romana Zidar, UNHCR;
 • dr. Marina Lukšič Hacin, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije;
 • dr. Aleš Bučar Ručman, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru.