Skoči do osrednje vsebine

Delovna telesa vlade

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam delovnih teles vlade
Naziv Ustanovitev
29. 8. 2012
Meddržavna komisija za izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji
5. 12. 2019
21. 6. 2012
Meddržavna slovensko-italijanska komisija za izgradnjo železniške povezave skladno z Odločbo št. 884/2004/EC Trst-Divača / Koper-Divača
8. 5. 2014
Mednarodna komisija za Savski bazen
Medresorska analitična skupina
24. 5. 2018
Medresorska delovna skupina za blaženje podnebnih sprememb na področju rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva
28. 1. 2021
18. 12. 2003
20. 8. 2020
5. 7. 2013
13. 4. 2023
17. 10. 2019
Medresorska delovna skupina za izvajanje uredbe (EU) št. 511/2014 o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihovega izkoriščanja, v Uniji
13. 11. 2015
10. 4. 2014
23. 12. 2015
10. 11. 2022
31. 1. 2019
4. 4. 2014
22. 12. 2022