Skoči do osrednje vsebine

Delovna telesa vlade

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam delovnih teles vlade
Naziv Ustanovitev
12. 7. 2016
21. 12. 2017
18. 12. 2013
Koordinacijski odbor za vprašanja nasledstva
6. 4. 2009
29. 8. 2012
Meddržavna komisija za izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji
5. 12. 2019
Meddržavna slovensko-avstrijska komisija za cestni predor skozi Karavanke
21. 6. 2012
Meddržavna slovensko-italijanska komisija za izgradnjo železniške povezave skladno z Odločbo št. 884/2004/EC Trst-Divača / Koper-Divača
8. 5. 2014
Mednarodna komisija za Savski bazen
Medresorska analitična skupina
24. 5. 2018
Medresorska delovna skupina za blaženje podnebnih sprememb na področju rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva
28. 1. 2021
18. 12. 2003
20. 8. 2020
5. 7. 2013
13. 4. 2023
Medresorska delovna skupina za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023
17. 10. 2019
Medresorska delovna skupina za izvajanje uredbe (EU) št. 511/2014 o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihovega izkoriščanja, v Uniji
13. 11. 2015
10. 4. 2014