Skoči do osrednje vsebine

Delovna telesa vlade

Prilagodite izpis
Ponastavi
Naziv Ustanovitev
Komisija za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo
1. 7. 2004
Komisija za nadzor prometa z vojaškim orožjem in opremo ter prenosa obrambnih proizvodov
9. 8. 2011
12. 4. 2012
Komisija za odpravo posledic nesreč na stvareh
29. 7. 2004
Komisija za odpravo posledic škode v gospodarstvu
6. 12. 2007
Komisija za odpravo posledic škode v kmetijstvu
16. 10. 2003
Komisija za odpravo posledic žleda na državni prometni in energetski infrastrukturi
14. 3. 2014
18. 4. 2002
26. 2. 2004
Komisija za presojanje upravičenosti prevladujočega javnega interesa v zvezi z razkritjem podatkov, ki so določeni kot tajni
25. 5. 2006
Komisija za presojo razlogov za omejitev ali prepoved pridelave gensko spremenjenih rastlin kot posvetovalno telo
23. 12. 2015
27. 2. 2003
12. 10. 2006
12. 7. 2016
21. 12. 2017
18. 12. 2013
Komisija za ugovor vesti vojaški dolžnosti
9. 1. 1992
29. 3. 2012
6. 4. 2009
Koordinacijski odbor za zahodni Balkan
29. 8. 2012
Iskalnik