Skoči do osrednje vsebine

Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije

Komisija je neodvisen in samostojen drugostopenjski organ, ki odloča o pravicah ali obveznostih iz delovnega razmerja javnih uslužbencev zaposlenih pri organih državne uprave, pravosodnih organih ter upravah lokalnih skupnosti in o drugih vprašanjih, kadar zakon tako določa.

Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije je s svojim delom pričela v letu 2003 z uveljavitvijo Zakona o javnih uslužbencih. Je neodvisen in samostojen drugostopenjski organ, ki odloča o pravicah ali obveznostih iz delovnega razmerja javnih uslužbencev zaposlenih pri organih državne uprave, pravosodnih organih ter upravah lokalnih skupnosti in o drugih vprašanjih, kadar zakon tako določa. Komisija za pritožbe poleg svojih pristojnosti odločanja v posamičnih primerih odloča tudi o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi in drugih aktov, s katerimi je bilo odločeno o pravici ali obveznosti javnega uslužbenca; na zahtevo reprezentativnega sindikata dejavnosti oziroma poklica pa se izreče o pravnem vprašanju, ki vpliva na odločanje o pravicah oziroma dolžnostih večjega števila javnih uslužbencev. 

Komisija za pritožbe svoje delo opravlja v skladu s poslovnikom o delu, ki ga sprejme sama.

Sestava Komisije

Komisijo za pritožbe sestavljajo predsednik in člani, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za javno upravo in organov, za katere deluje. Pri imenovanju članov je treba zagotoviti sorazmerno zastopanost organov iz njene pristojnosti odločanja.

Komisija za pritožbe odloča v senatu treh članov, katerega sestavljajo predsednik senata in dva člana. Predsednik senata mora biti univerzitetni diplomirani pravnik oziroma magister prava po bolonjskem študijskem programu z najmanj petimi leti delovnih izkušenj. Sestavo senata določi predsednica Komisije za pritožbe. Seje Komisije za pritožbe pa se praviloma sklicujejo enkrat tedensko.

Trenutna sestava

Predsednica:

 • Danijela Mišić Pogorevc, Ministrstvo za javno upravo

Člani:

 • mag. Vanja Svetec Leaney, Ministrstvo za obrambo,
 • Adela Blagotinšek, Ministrstvo za obrambo,
 • dr. Andrej Osterman, Ministrstvo za obrambo,
 • Marjana Cvenkel Lesjak, Ministrstvo za kulturo,
 • Jana Kvaternik, Ministrstvo za zunanje zadeve,
 • Ana Starič, Ministrstvo za zunanje zadeve,
 • Katarina Zajec, Ministrstvo za zunanje zadeve,
 • Tamara Plankar, Ministrstvo za zunanje zadeve,
 • Brigita Tomšič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • Valerija Di Monte, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • Jože Kerekeš, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • Slavica Čebular Musar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • Jožica Šeme, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • Jerneja Pogorevc, Ministrstvo za notranje zadeve,
 • Robert Kos, Ministrstvo za notranje zadeve,
 • Mihael Gubenšek, Ministrstvo za pravosodje,
 • Špela Intihar, Ministrstvo za pravosodje,
 • mag. Simona Izlakar, Ministrstvo za pravosodje,
 • Nataša Kotnik, Ministrstvo za pravosodje,
 • Tatjana Pečaver, Ministrstvo za finance,
 • Tanja Lapajne, Ministrstvo za finance,
 • Nataša Marušič Kuhar, Ministrstvo za finance,
 • Natalija Radelj Mehle, Ministrstvo za finance,
 • Nina Kravanja Ilc, Ministrstvo za finance,
 • Andrej Verhovnik Marovšek, Ministrstvo za finance,
 • mag. Darija Perše Zoretič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Sabina Kompolšek, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Mateja Kuntarič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Tanja Podlipnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • mag. Špela Dragar, Ministrstvo za zdravje,
 • Mojca Ramšak Pešec, Ministrstvo za zdravje,
 • Heidi Vončina, Ministrstvo za zdravje,
 • Mateja Golja, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • Polonca Drofenik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • mag. Simona Peček, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Maja Donik Telban, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • mag. Tea Juratovec, Ministrstvo za javno upravo,
 • Rastko Rafael Kozlevčar, Ministrstvo za javno upravo
 • Marta Marn Sinur, Ministrstvo za javno upravo,
 • Minka Ogrin, Ministrstvo za javno upravo,
 • Martin Ramor, Ministrstvo za javno upravo,
 • Tanja Pustovrh, Ministrstvo za javno upravo,
 • mag. Natalija Sajevec Plavčak, Ministrstvo za javno upravo,
 • Barbara Koželj Sladič, Ministrstvo za javno upravo,
 • Petra Brus, Ministrstvo za javno upravo,
 • mag. Violeta Mašić, Ministrstvo za javno upravo,
 • Neža Pirnat, Ministrstvo za javno upravo,
 • Vesna Kranjc, Občina Vrhnika,
 • dr. Miloš Senčur, Združenje mestnih občin Slovenije,
 • Mojca Repnik Žnidarič, Občina Slovenske Konjice,
 • Alenka Kočevar, Občina Polzela,
 • Katarina Ahac, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije,
 • Rado Fele, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije,
 • mag. Nataša Cvitkovič Gorjup, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije,
 • Suzana Gorenc, Statistični urad Republike Slovenije,
 • Stanka Lamut Galič, Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
 • Maruška Zvonar, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
 • Eva Ban, Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
 • Veronika Voglar Krušnik, Okrajno sodišče v Ljubljani,
 • Samo Turel, Okrožno sodišče v Novi gorici,
 • Tatjana Nadu Zgonc, Okrožno sodišče v Ljubljani,
 • mag. Barbara Kobe, Upravno sodišče Republike Slovenije,
 • Alenka Dolinšek, Upravno sodišče Republike Slovenije,
 • Martina Hrovat, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
 • Mirjam Nučič, Državno pravobranilstvo Republike Slovenije,
 • Anže Kromar, Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije,
 • Gaja Štovičej, Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije,
 • predstavnika slovenske obveščevalno-varnostne agencije.