Skoči do osrednje vsebine

Delovna telesa vlade

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam delovnih teles vlade
Naziv Ustanovitev
20. 3. 2014
7. 4. 2016
Medresorska delovna skupina za spremljanje izvajanja nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025
27. 7. 2017
Medresorska delovna skupina za učinkovito delo pristojnega organa pri izvajanju uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo
24. 1. 2014
2. 12. 2021
Medresorska delovna skupina za urejanje radiofrekvenčnega spektra z Italijansko republiko
27. 10. 2012
Medresorska delovna skupina za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije
6. 12. 2018
13. 4. 2023
22. 12. 2022
Medresorska delovna skupina za vračanje predmetov kulturne dediščine in arhivskega gradiva iz Italije v Slovenijo
9. 5. 2013
Medresorska komisija iz 20. Člena zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB)
14. 3. 2013
18. 4. 2013
27. 5. 2021
Medresorska komisija za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije
14. 6. 2012
Medresorska komisija za naročila, ki se izvajajo na podlagi 346. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije ter naročila za izvajanje obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti
Medresorska komisija za Natove razpise
11. 2. 2010
6. 4. 2006
16. 2. 2017
8. 11. 2012
6. 7. 2017