Skoči do osrednje vsebine

Medresorska komisija za človekove pravice

Medresorska komisija za človekove pravice koordinira poročanje po ratificiranih mednarodnih instrumentih varstva človekovih pravic in svoboščin, skrbi za poročanje na podlagi drugih mehanizmov ter spremlja izvajanje sprejetih obveznosti s področja človekovih pravic.

Sestava komisije

Komisijo sestavljajo:

 • predsednica komisije mag. Nataša Bergelj, Ministrstvo za zunanje zadeve

in člani/članice komisije ter njihovi namestniki/namestnice, ki so predstavniki:

 • Kabineta predsednika Vlade
 • Ministrstva za zunanje zadeve
 • Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Ministrstva za finance
 • Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
 • Ministrstva za infrastrukturo
 • Ministrstva za javno upravo
 • Ministrstva za kulturo
 • Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Ministrstva za okolje in prostor
 • Ministrstva za notranje zadeve
 • Ministrstva za obrambo
 • Ministrstva za pravosodje
 • Ministrstva za zdravje
 • Policije
 • Statističnega urada
 • Urada vlade za narodnosti
 • Univerze v Ljubljani
 • Univerze v Mariboru
 • Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij
 • Legebitre
 • Mirovnega inštituta

Delo komisije organizira in koordinira Ministrstvo za zunanje zadeve, ki imenuje predsednika komisije. Na seji komisije sodelujejo člani komisije ali/in njihovi namestniki. Kadar komisija obravnava določena vprašanja, za katera je potrebno specifično znanje ali jih komisija iz kakršnega koli razloga ne more rešiti sama, lahko povabi k sodelovanju predstavnike strokovnih služb pristojnih ministrstev, organov ali institucij ali druge strokovnjake ter tudi predstavnike civilne družbe. Varuh človekovih pravic Republike Slovenije in Zagovornik načela enakosti imata odprto vabilo za udeležbo na vseh sejah komisije.

Komisija nadaljuje delo nekdanje Medresorske delovne komisije za človekove pravice, ki je delovala med leti 1993 in 2012.

Povezane teme