Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za spremljanje in podporo projektu »Evropska prestolnica kulture 2025« v Sloveniji

Delovna skupina je bila ustanovljena z namenom centralnega spremljanja projekta EPK 2025 na ravni države, njena temeljna naloga je zagotavljanje strokovne podpore pri pripravi in izvedbi projekta EPK 2025.

Poleg tega opravlja naslednje naloge:

  • pripravi strokovne podlage za pogodbo o sofinanciranju projekta EPK 2025 z izbranim mestom in izvajalsko strukturo upravljanja projekta EPK 2025,
  • spremlja izvedbe posameznih delov projekta EPK 2025,
  • aktivno in sprotno sodeluje pri odpravljanju morebitnih ovir pri izvajanju projekta EPK 2025,
  • prepoznava možne sinergijske učinke in skrbi za čim boljšo uresničitev projekta EPK 2025,
  • pripravi oceno rezultatov projekta EPK 2025 na osnovi strokovnih podlag, ki jih pripravi Ministrstvo za kulturo.

Člani

  • vodja, mag. Petra Culetto, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo, ter namestnica vodje, Mojca Sfiligoj, višja svetovalka na Ministrstvu za kulturo
  • članica, mag. Saša Jazbec, državna sekretarka na Ministrstvu za finance ter namestnica članice, Jana Žakelj, podsekretarka na Ministrstvu za finance
  • članica, Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter namestnica članice, mag. Helena Cvikl, v. d. direktorica Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • članica, Mateja Malnar Štembal, vodja Sektorja za promocijo Slovenije na Uradu Vlade Republike Slovenije za komuniciranje ter namestnica članice, mag. Kristina Plavšak Kranjc, direktorica Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.