Skoči do osrednje vsebine

Delovna telesa vlade

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam delovnih teles vlade
Naziv Ustanovitev
Medresorska delovna skupina za preprečevanje radikalizacije
5. 3. 2020
Medresorska delovna skupina za prilagajanje podnebnim spremembam
1. 9. 2016
29. 8. 2019
Medresorska delovna skupina za pripravo dodatnih ukrepov za ureditev oskrbe s pitno vodo prebivalcev Slovenske Istre
1. 9. 2022
11. 2. 2021
Medresorska delovna skupina za pripravo osnutka Strateškega načrta za razvoj kolesarskega omrežja
8. 7. 2021
Medresorska delovna skupina za pripravo predloga novega Zakona o gospodarskih javnih službah
29. 3. 2012
13. 2. 2022
22. 12. 2022
Medresorska delovna skupina za protiterorizem
26. 4. 2017
4. 7. 2002
18. 12. 2013
19. 12. 2019
12. 10. 2017
20. 3. 2014
7. 4. 2016
Medresorska delovna skupina za spremljanje izvajanja nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025
27. 7. 2017
Medresorska delovna skupina za učinkovito delo pristojnega organa pri izvajanju uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo
24. 1. 2014
2. 12. 2021