Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za pripravo akcijskega načrta postopka repatriacije oseb slovenskega rodu iz Bolivarske republike Venezuele v Republiko Slovenijo in nadaljnje spremljanje in koordiniranje postopka repatriacije

Osnovna naloga skupine je priprava akcijskega načrta postopka repatriacije oseb slovenskega rodu iz Bolivarske republike Venezuele v Republiko Slovenijo in nadaljnje spremljanje in koordiniranje postopka repatriacije.

Naloge

  • priprava podrobnega akcijskega izvedbenega načrta repatriacije,
  • ocena finančnih obveznosti posameznih državnih organov,
  • priprava rešitev osebnih stanj za osebe po izteku statusa repatriirane osebe v primeru, da te nimajo zagotovljenih osnovnih pogojev za življenje in bivanje v Republiki Sloveniji ter
  • spremljanje izvajanja in koordiniranje posamičnih faz v postopku repatriacije.