Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za pripravo Strategije kibernetske varnosti in akcijskega načrta

Ker je področje kibernetske varnosti zelo horizontalno področje in tako zajema veliko število različnih deležnikov, mora strategija v svoji vsebini prav tako zrcaliti področja in povezati različne deležnike med seboj. S tem namenom se ustanavlja medresorska delovna skupina, ki bo združila različne deležnike in s tem omogočila pripravo kakovostne in vseobsegajoče strategije kibernetske varnosti. V okviru priprav strategije se bo pripravil tudi akcijski načrt, ki bo vseboval konkretnejše naloge s pripadajočimi nosilci.

Naloge

Naloge medresorske delovne skupine so:

  • preučitev in analiza stanja na področju kibernetske varnosti,
  • analiza obstoječih ciljev Strategije kibernetske varnosti, sprejete 2016, in pregled njihove realizacije,
  • priprava vsebin Strategije kibernetske varnosti,
  • priprava akcijskega načrta z ukrepi za izvajanje ciljev Strategije kibernetske varnosti.