Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za pripravo in spremljanje izvajanja Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu

Glavni cilj delovne skupine je priprava osnutka celovitega Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu za dveletno obdobje, ki bo upošteval spremembe na trgu in spremenjene pogoje ter poročanje o njegovem izvajanju.

Uvajanje alternativnih goriv v prometu in spodbujanje njihove rabe je horizontalen proces, ki zajema različna področja in ukrepe kot so npr. olajšave pri davkih in dajatvah, državne pomoči podjetjem, spremembe predpisov na področju vozil, vključitev vozil na alternativni pogon v skupna javna naročila vlade, zagotavljanje polnilne infrastrukture v turističnih naseljih, spodbujanje proizvodnje biogoriv, izobraževalne in razvojno raziskovalne dejavnosti, itd.

Priprava Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu, ki bo celovito naslavljal ukrepe v smeri zniževanja izpustov CO2 z uvajanjem alternativnih goriv, zahteva sodelovanje več resorjev in ga samostojno sektorsko ni možno učinkovito pripravljati in izvajati. Zahteve EU po znižanju CO2 in rabi obnovljivih/alternativnih virov energije v sektorju promet so vedno strožje. Gre za strateško izjemno pomemben sektor pri doseganju nacionalnih ciljev vezanih na zmanjševanje  emisij TGP določenih v celovitem nacionalnem podnebnem in energetskem načrtu Republike Slovenije (NEPN).

Sestava in člani

Medresorsko delovno skupino sestavljajo predstavniki ministrstev, pristojnih za področje okolja, prostora, energije, prometa, gospodarstva in tehnološkega razvoja, financ ter izobraževanja in znanosti.

Medresorsko delovno skupino sestavljajo naslednji člani in njihovi namestniki:

  • Blaž Košorok, Ministrstvo za infrastrukturo, vodja ter Darko Trajanov, Ministrstva za infrastrukturo, namestnik vodje;
  • Marija Lesjak, Ministrstvo za infrastrukturo, članica;
  • Nataša Vrhovec, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica;
  • Rihard Kislich, Ministrstvo za finance, član;
  • Borut Šorli, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, član ter Janez Topolovec, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, namestnik člana;
  • Barbara Simonič, Ministrstvo za okolje in prostor, članica ter mag. Franc Lenarčič, Ministrstvo za okolje in prostor, namestnik članice;
  • Jernej Saksida, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, član ter
  • Tomislav Pospeh, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, namestnik člana.