Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za prenovo registrske zakonodaje

Temeljna naloga medresorske delovne skupine je priprava strokovnih podlag za prenovo določb Zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na registrske postopke in sistem za podporo poslovnim subjektom.

Člani komisije

Medresorska delovna skupina šteje trenutno 19 članov. Vodi jo generalni direktor Direktorata za notranji trg na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Namestnica vodje je direktorica Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Kot člani, poleg predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, sodelujejo še predstavniki Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za finance, Ministrstva za notranje zadeve, Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Finančne uprave Republike Slovenije in Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.