Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za prenovo registrske zakonodaje

Glavna naloga medresorske delovne skupine je priprava strokovnih podlag za prenovo določb Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o Poslovnem registru Slovenije in Zakona o sodnem registru, ki se nanašajo na registrske postopke in sistem za podporo poslovnim subjektom. V skladu z izhodišči za prenovo registrske zakonodaje so poglavitni cilji prenove: poenostavitev in poenotenje postopkov registracije poslovnih subjektov, zagotovitev mehanizmov za vodenje ažurnih podatkov o vseh poslovnih subjektih, vodenje podatkov o poslovnih subjektih v enem registru – v poslovnem registru in zagotovitev večje pravne varnosti in varnosti pravnega prometa.

Člani komisije

Medresorska delovna skupina šteje trenutno 20 članov. Vodi jo generalni direktor Direktorata za notranji trg na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Namestnica vodje je direktorica Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Kot člani, poleg predstavnikov Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, sodelujejo še predstavniki Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za finance, Ministrstva za notranje zadeve, Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Finančne uprave Republike Slovenije in Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.