Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za pripravo vloge in izvajanje Solidarnostnega sklada Evropske unije

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Naloge

  • priprava in posredovanje vloge za pomoč na Evropsko komisijo;
  • sodelovanje v postopku obravnave vloge;
  • vzpostavitev sistemov upravljanja in nadzora nad izvedbo ukrepov;
  • spremljanje izvajanja ukrepov in poročanje Vladi Republike Slovenije in Evropski komisiji.

Delovno skupino sestavljajo državni sekretarji vseh ministrstev in strokovni sodelavci, pristojni za zbiranje podatkov o nastali škodi in izvajanje ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče.

Vlogo za nepovratna finančna sredstva bo oddalo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj čim prej, najpozneje pa v 12 tednih od nastanka prve škode (kar je skladno z rokom, ki ga določa EU uredba). Hkrati bo zaprosilo tudi za predplačilo dela pričakovanega skupnega zneska iz Solidarnostnega sklada EU.

Nujni ukrepi, ki jih je mogoče financirati iz Solidarnostnega sklada EU so:

  • takojšnja usposobitev infrastrukture in objektov na področju energetike, pitne vode, odpadnih voda, telekomunikacij, prometa, zdravja in izobraževanja;
  • zagotovitev začasne nastanitve in financiranja reševalnih služb, da se zadovoljijo potrebe prizadetega prebivalstva;
  • takojšnja zagotovitev preventivne infrastrukture in zaščita spomenikov kulturne dediščine;
  • urejanje prizadetih območij, vključno z naravnimi predeli;
  • hitra pomoč in zdravstvena oskrba prebivalstva, ki so ga prizadele izredne razmere večjih razsežnosti na področju javnega zdravja, in zaščita prebivalstva pred tveganjem, ki bi mu lahko bili izpostavljeni.

Solidarnostni sklad EU je na voljo državam članicam v primerih naravnih nesreč za odpravljanje njihovih posledic v obliki nepovratnih sredstev. Za upravičenost do koriščenja sredstev iz sklada mora na nacionalnim nivoju celotna neposredna škoda presegati 3 milijarde evrov oziroma 0,6 % BND prizadete države (upošteva se nižja od obeh).