Skoči do osrednje vsebine

Potek aktivnosti za pripravo vloge za Solidarnostni sklad EU

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o poteku aktivnosti za pripravo vloge za Solidarnostni sklad EU. Glede na to, da je treba škodo po poplavah oceniti v kratkem času, se je vlada odločila za uporabo mednarodno priznane metodologije PDNA (angleško Post-Disaster Needs Assessment), ki bo nadgradila dosedanje uveljavljene nacionalne metodologije za ocenjevanje škode.

Metoda PDNA, ki so jo razvile Svetovna banka, Evropska unija in Skupina za razvoj pri Združenih narodih, pomaga pri celovitem in hitrem ocenjevanju posledic po katastrofi ter pripravi načrtov za obnovo. Pristop spodbuja medsektorsko koordinacijo, ki zagotavlja opredelitev škode, izgub ter potreb po rekonstrukciji in sanaciji po sektorjih. Postopek ocenjevanja neposredne škode s pomočjo uporabe metode PDNA, je ključnega pomena za pripravo vloge za pridobitev sredstev iz Solidarnostnega sklada EU (SSEU). Pripravo vloge za SSEU vodi Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

Metodologija PDNA predvideva sektorski pristop, zato so določene kategorije in njihovi nosilci. Razdelitev kategorij po pristojnih resorjih sledi imenovanju članov v Medresorski delovni skupini za pripravo vloge in izvajanje Solidarnostnega sklada Evropske unije (SSEU).

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je 9. avgusta 2023 sklicalo prvi sestanek Medresorske delovne skupine za pripravo vloge in izvajanje Solidarnostnega sklada Evropske unije (MDS SSEU). Sledili so še trije sestanki, zadnji 5. septembra 2023. Republika Slovenija mora vlogo oddati najkasneje do 27. oktobra 2023.