Skoči do osrednje vsebine

Vlada se je seznanila z informacijo o poteku aktivnosti za pripravo vloge za Solidarnostni sklad EU

Minister dr. Aleksander Jevšek je na današnji seji vlade predstavil poročilo z informacijami o poteku aktivnosti za pripravo vloge za Solidarnostni sklad EU ter ostalimi aktivnostmi za čim hitrejšo in učinkovitejšo odpravo posledic katastrofalnih poplav.

Aktivnosti so stekle takoj po naravni nesreči. Vlada je pooblastila Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, da v predpisanih rokih pripravi vlogo za pridobitev sredstev iz Solidarnostnega sklada EU. Rok za oddajo vloge na Evropsko komisijo je 27. oktobra 2023.

Z vladnim sklepom je bila 8. avgusta 2023 ustanovljena Medresorska delovna skupina za pripravo vloge in izvajanje Solidarnostnega sklada EU na politični in strokovni ravni. Skupina je začela z delom že naslednji dan.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj se je po dogovoru med ministrom dr. Aleksandrom Jevškom ter komisarko za kohezijo in reforme Eliso Ferreiro že sestalo s predstavniki Evropske komisije, DG Regio glede podrobnejših podatkov ter postopkov za pripravo vloge. Prav tako je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj vzpostavilo kontakt s pristojnimi hrvaškimi resorji, ki koordinirajo pripravo vloge in izvajanje ukrepov za obnovo, financiranih iz Solidarnostnega sklada EU. 

Hkrati sta Ministrstvo za finance in Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj dogovorila sodelovanje in strokovno pomoč Svetovne banke in Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) pri pripravi ocene škode in vloge za sredstva Solidarnostnega sklada EU.