GOV.SI

Medresorska delovna skupina za izvedbo nacionalne ocene tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma v Republiki Sloveniji

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Medresorska delovna skupina za izvedbo nacionalne ocene tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma v Republiki Sloveniji opravlja sledeče naloge:

  • izvedba nacionalne ocene tveganja za pojav pranja denarja in financiranja terorizma v Republiki Sloveniji,
  • priprava poročila o nacionalnih tveganjih za pojav pranja denarja in financiranja terorizma v Republiki Sloveniji,
  • priprava akcijskega načrta s predlogi ukrepov za ublažitev ugotovljenih tveganj za pranje denarja in financiranja terorizma v Republiki Sloveniji.