Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za izvedbo nacionalne ocene tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma v Republiki Sloveniji

Pristojnosti

Medresorska delovna skupina za izvedbo nacionalne ocene tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma v Republiki Sloveniji opravlja sledeče naloge:

  • izvedba nacionalne ocene tveganja za pojav pranja denarja in financiranja terorizma v Republiki Sloveniji,
  • priprava poročila o nacionalnih tveganjih za pojav pranja denarja in financiranja terorizma v Republiki Sloveniji,
  • priprava akcijskega načrta s predlogi ukrepov za ublažitev ugotovljenih tveganj za pranje denarja in financiranja terorizma v Republiki Sloveniji.