Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za načrtovanje in izvedbo ukrepov proti prekarnosti

Slovenija se sooča z izzivom dostojnega dela, ki bi združevalo dostop do polne in produktivne zaposlitve, novih in kakovostnih delovnih mest, s pravicami, socialno, ekonomsko in pravno varnostjo ter spodbujalo socialni dialog. Za ohranitev najvišjih možnih standardov socialne države in državne blaginje je nujen tudi celosten pristop k reševanju problematike.

Ker do sedaj izvedeni ukrepi problematiko prekarnosti naslavljajo parcialno, nujen pa je sistemski pristop, je bila ustanovljena Medresorska delovna skupina za načrtovanje in izvedbo ukrepov proti prekarnosti. Delovna skupina bo preučila stanje prekarnosti v Sloveniji in bo na podlagi ugotovljenega pripravila celovit nabor ukrepov za odpravo prekarnosti.

Člani delovne skupine

 • Tilen Božič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  vodja / 31. 1. 2019
 • Katja Rihar Bajuk, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  namestnica vodje / 31. 1. 2019
 • predstavnik Ministrstva za kulturo
  član / 31. 1. 2019
  Bojan Kurež, Ministrstva za kulturo
  namestnik člana / 31. 1. 2019
 • Pia Vračko, Ministrstvo za zdravje
  članica / 31. 1. 2019
  Vesna Žejn, Ministrstvo za zdravje
  namestnica članice / 31. 1. 2019
 • Natalija Kovač Jereb, Ministrstvo za finance
  članica / 31. 1. 2019
 • Saša Jazbec, Ministrstvo za finance
  namestnica članice / 31. 1. 2019
 • Tanja Strniša, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
  članica / 31. 1. 2019
 • Jana Jenko, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  namestnica članice / 31. 1. 2019
 • Dominika Švarc Pipan, Ministrstvo za pravosodje
  članica / 31. 1. 2019
 • Andrej Omerzel, Ministrstvo za pravosodje
  namestnik članice / 31. 1. 2019
 • Jernej Štromajer, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  član / 31. 1. 2019
 • Klemen Mesarec, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  namestnik člana / 31. 1. 2019
 • Mojca Ramšak Pešec, Ministrstvo za javno upravo
  članica / 31. 1. 2019
  Peter Pogačar, namestnik Ministrstvo za javno upravo
  namestnik članice / 31. 1. 2019
 • Eva Štravs Podlogar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  članica / 31. 1. 2019
  Jernej Tovšak, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  namestnik članice / 31. 1. 2019
Iskalnik