GOV.SI

Medresorska delovna skupina za pripravo stališč RS o pristopu držav kandidatk k EU

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Medresorska delovna skupina za pripravo stališč RS o pristopu držav kandidatk k EU ima sledeče naloge:

  • spremlja potek pristopnih pogajanj držav kandidatk z EU,
  • usklajuje delo pristojnih ministrstev in vladnih služb,
  • ocenjuje stanje in potek pogajanj,
  • opredeljuje ključne probleme ter predlaga in usklajuje skupne medresorske rešitve za zaščito interesov Republike Slovenije.