GOV.SI

Medresorska delovna skupina za koordinacijo izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice

Medresorska delovna skupina za koordinacijo izvrševanja sodb evropskega sodišča za človekove pravice in zagotovitev trajne specializacije za področje temeljnih človekovih pravic in izvrševanje sodb evropskega sodišča za človekove pravice v ministrstvu, pristojnem za pravosodje.

Člani delovne skupine

 • Dominika Švarc Pipan, Ministrstvo za pravosodje
  predsednica
 • Robert Golobinek, Ministrstvo za pravosodje
  član
  Peter Pavlin, Ministrstvo za pravosodje
  namestnik člana
 • Breda Božnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  članica
  Urška Golob, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  namestnica članice
 • Damjana Mlakar, Ministrstvo za finance
  članica
  Lucija Frlec, Ministrstvo za finance
  namestnica članice
 • Darinka Sfiligoj, Ministrstvo za notranje zadeve
  članica
  Nina Gregori, Ministrstvo za notranje zadeve
  namestnica članice
  Zdravko Mele, Ministrstvo za notranje zadeve
  namestnik članice
 • Tatjana Bobnar, Policija
  članica
  Robert Ferenc, Policija
  namestnik članice
 • Tanja Koselj, Ministrstvo za zunanje zadeve
  članica
  Maja Dobnikar, Ministrstvo za zunanje zadeve
  namestnica članice
 • veleposlanica mag. Eva Tomič, Stalno predstavništvo pri Svetu Evrope
  članica
  Helmut Hartman, Stalno predstavništvo pri Svetu Evrope
  namestnik članice
 • Tjaša Mihelič Žitko, Državno odvetništvo
  članica
  Verena Klemenc, Državno odvetništvo RS
  namestnica članice
 • Ivan Šelih, Urad Varuha človekovih pravic
  član
  Miha Horvat, Urad Varuha človekovih pravic
  namestnik člana
 • mag. Blaž Možina, Vrhovno sodišče
  član
  mag. Valerija Jelen Kosi, Vrhovno sodišče
  namestnica člana