Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za sodelovanje z uradom Evropske komisije za boj proti goljufijam (OLAF)

Pristojnosti

Medresorska delovna skupina opravlja naslednje naloge:

  • vodenje priprave nacionalne strategije boja proti goljufijam v zvezi z zaščito finančnih interesov ES in koordinacija njenega izvajanja,
  • odkrivanje morebitnih slabosti v sistemu upravljanja in nadzora sredstev ES, vključno s sredstvi pre-pristopne pomoči Phare, SAPARD in ISPA v Republiki Sloveniji,
  • dajanje pobud za potrebne zakonske ali organizacijske prilagoditve z namenom učinkovite zaščite finančnih interesov ES, vključno s predlogi za povezovanje z drugimi organi ali institucijami, vključenimi v zaščito finančnih interesov ES in vzpostavljanjem skupnih struktur in mehanizmov,
  • seznanjanje organov in organizacij, ki so odgovorne za upravljanje s sredstvi ES tako na strani prihodkov kot izdatkov, o obveznostih in postopkih, ki jih morajo upoštevati v zvezi z zaščito finančnih interesov ES,
  • koordinacija ugotavljanja potreb organov in organizacij, ki so vključene v zaščito finančnih interesov ES, po izobraževanju,
  • sodelovanje z OLAF pri izvajanju posebnih izobraževalnih programov, vključno z začasnim izobraževanjem v ostalih državah članicah,
  • zagotavljanje organizacijske podpore izobraževanju,
  • zagotavljanje podpore in svetovanje ostalim organom in organizacijam vključenim v zaščito finančnih interesov ES.