GOV.SI

Medresorska delovna skupina za spremljanje izvajanja Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija)

Medresorska delovna skupina opravlja naslednje naloge:

 • spremlja izvajanje določb Istanbulske konvencije, 
 • zagotavlja, da so različni ukrepi sprejeti na podlagi Istanbulske konvencije, ustrezno usklajeni, v skladu s pristojnostmi in odgovornostmi državnih organov iz Ustave in zakonov ter da v teh okvirih zasledujejo cilj ustreznega delovanja vseh delov državne uprave in drugih povezanih institucij na področju Istanbulske konvencije,
 • skrbi za usklajeno zbiranje ustreznih splošnih ali statističnih podatkov in informacij ter analizo in razširjenje ugotovitev,
 • spremlja način in učinkovitost izvajanja politik in ukrepov za preprečevanje vseh oblik nasilja, ki so zajete v Istanbulski konvenciji, ter boj proti njim na nacionalni in lokalni ravni,
 • skrbi za znanstveno vrednotenje neke politike ali ukrepa, da se ugotovi, ali ta politika oziroma ukrep ustreza potrebam žrtev nasilja in izpolnjuje svoj namen, ter da se razkrijejo nenamerne posledice,
 • pripravlja poročilo o zakonodajnih in drugih ukrepih za izvajanje določb Istanbulske konvencije, ki ga predloži skupini strokovnjakov in strokovnjakinj za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini - GREVIO.
   

Člani in članice so:

 • mag. Maruša Gortnar, vodja, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
 • mag. Sara Slana, članica, Nina Samec Hartman, namestnica, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
 • dr. Simona Rajšp, članica, Tilen Zupan, namestnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
 • Marjeta Ferlan Istinič, članica, Daša Meglič, namestnica, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
 • Alenka Krmelj, članica, mag. Dominika Marolt Maver, namestnica, Ministrstvo za notranje zadeve, 
 • Bojana Kračan, članica, Alojz Sladič, namestnik, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
 • Tanja Trtnik, članica, Andreja Lang, namestnica, Ministrstvo za pravosodje, 
 • dr. Tadeja Jelovšek, članica, Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, 
 • dr. Agata Zupančič, članica, Ministrstvo za zdravje, Barbara Mihevc Ponikvar, namestnica, Nacionalni institut za javno zdravje, 
 • Mija Javornik, članica, Tone Vrhovnik Straka, namestnik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
 • Irma Mežnarič Šajn, članica, Špela Turk, namestnica, Ministrstvo za javno upravo, 
 • Nina Brulc, članica, mag. Brigita Lipovšek, namestnica, Ministrstvo za kulturo, 
 • Polona Mal Bitenc, članica, Nina Lenardič Purkart, namestnica, Ministrstvo za zunanje zadeve, 
 • mag. Dušan Lužar, član, mag. Katarina Štrukelj in Tina Kotar, namestnici, Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, 
 • Martina Kontelj, članica, Statistični urad RS, 
 • mag. Tjaša Herman, članica, Maja Mamlić, namestnica, Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti, 
 • mag. Darja Kuzmanič Korva, članica, Špela Smrekar, namestnica, Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije, 
 • mag. Špela Veselič, članica, Dalida Horvat, namestnica, Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, 
 • Katja Zabukovec Kerin, članica, Katarina Bervar Sternad, namestnica, Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS 
 • Polona Kovač, članica, Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS.