Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za spremljanje izvajanja Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija)

Medresorska delovna skupina opravlja naslednje naloge:

  • spremlja izvajanje določb Istanbulske konvencije, 
  • zagotavlja, da so različni ukrepi sprejeti na podlagi Istanbulske konvencije, ustrezno usklajeni, v skladu s pristojnostmi in odgovornostmi državnih organov iz Ustave in zakonov ter da v teh okvirih zasledujejo cilj ustreznega delovanja vseh delov državne uprave in drugih povezanih institucij na področju Istanbulske konvencije,
  • skrbi za usklajeno zbiranje ustreznih splošnih ali statističnih podatkov in informacij ter analizo in razširjenje ugotovitev,
  • spremlja način in učinkovitost izvajanja politik in ukrepov za preprečevanje vseh oblik nasilja, ki so zajete v Istanbulski konvenciji, ter boj proti njim na nacionalni in lokalni ravni,
  • skrbi za znanstveno vrednotenje neke politike ali ukrepa, da se ugotovi, ali ta politika oziroma ukrep ustreza potrebam žrtev nasilja in izpolnjuje svoj namen, ter da se razkrijejo nenamerne posledice,
  • pripravlja poročilo o zakonodajnih in drugih ukrepih za izvajanje določb Istanbulske konvencije, ki ga predloži skupini strokovnjakov in strokovnjakinj za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini - GREVIO: