Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za spremljanje izvajanja jezikovne politike Republike Slovenije

Pristojnosti

Medresorska delovna skupina za spremljanje izvajanja jezikovne politike ima sledeče naloge:

 • spremlja in spodbuja izvajanje ukrepov in doseganje ciljev iz nacionalnega programa,
 • spremlja in spodbuja izvajanje ukrepov in doseganje ciljev akcijskih načrtov za jezikovno izobraževanje in jezikovno opremljenost,
 • sprejema poročila o izvedenih ukrepih, 
 • po potrebi skrbi za koordinacijo izvajanja ukrepov, ki zahtevajo sodelovanje več vladnih organov ali nosilcev javnih pooblastil,
 • daje pobude za spremembo zakonodaje s področja jezikovne politike, 
 • daje predloge in pobude v zvezi z nadaljnjim načrtovanjem jezikovne politike, 
 • skrbi za promocijo nacionalnega programa v javni upravi ter njegovo uveljavitev v javnosti.

Člani

 • ga. Magda Stražišar, vodja Službe za slovenski jezik, Ministrstvo za kulturo, vodja,
 • ga. Irena Androjna, Ministrstvo za javno upravo, članica,
 • ga. Tanja Dular, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, članica,
 • ga. Darja Erbič, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, članica,
 • mag. Vesna Kalčič, Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti, članica,
 • mag. Ana Klinar, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, članica,
 • g. Robert Kojc, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, član,
 • g. Andrej Kotnik, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, član,
 • ga. Tina Kralj, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, članica,
 • g. Ivan Krsnik, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, član,
 • prof. dr. Marko Snoj, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, član,
 • ga. Bronka Straus, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, članica,
 • ga. Vlasta Vičič, Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, članica.

Jezikovna politika v praksi