GOV.SI

Medresorska delovna skupina za spremljanje in izvajanje resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Medresorska delovna skupina za spremljanje in izvajanje nacionalnega programa izvaja sledeče naloge:

  • pripravlja in po potrebi obravnava vmesna problemska poročila, ki zahtevajo dodatne vire za izvedbo načrtovanih ukrepov,
  • spremlja izvajanje nalog iz nacionalnega programa,
  • sprejema poročila o izvedenih akcijskih programih,
  • sprejme akcijski načrt za dvoletna obdobja do leta 2022,
  • skrbi za koordinacijo izvajanja programov, ki zahtevajo sodelovanje vladnih organov, drugih organizacij, civilne družbe, vseslovenskega zavarovalniškega združenja in strokovnjakov,
  • nadzira izvajanje operativnih programov za posamezna obdobja,
  • pomaga pri delu lokalnih odborov in sodeluje pri usklajevanju programov za reševanje problemov, ki presegajo lokalno raven,
  • skrbi za predstavitev in uveljavitev programa.