Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za spremljanje in izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022

Medresorska delovna skupina za spremljanje in izvajanje nacionalnega programa izvaja sledeče naloge:

  • pripravlja in po potrebi obravnava vmesna problemska poročila, ki zahtevajo dodatne vire za izvedbo načrtovanih ukrepov,
  • spremlja izvajanje nalog iz nacionalnega programa,
  • sprejema poročila o izvedenih akcijskih programih,
  • sprejme akcijski načrt za dvoletna obdobja do leta 2022,
  • skrbi za koordinacijo izvajanja programov, ki zahtevajo sodelovanje vladnih organov, drugih organizacij, civilne družbe, vseslovenskega zavarovalniškega združenja in strokovnjakov,
  • nadzira izvajanje operativnih programov za posamezna obdobja,
  • pomaga pri delu lokalnih odborov in sodeluje pri usklajevanju programov za reševanje problemov, ki presegajo lokalno raven,
  • skrbi za predstavitev in uveljavitev programa.