Skoči do osrednje vsebine

Delovna telesa vlade

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam delovnih teles vlade
Naziv Ustanovitev
5. 1. 2023
2. 3. 2015
8. 10. 2015
Odbor za spremljanje programa razvoja podeželja Republike Slovenije
3. 9. 2015
10. 2. 2023
Pogajalska skupina za pogajanja in usklajevanje z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja
Pogajalska skupina za pogajanja z reprezentativnimi sindikati za spremembo in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
12. 1. 2017
Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti
31. 1. 2019
Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora
31. 1. 2019
Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja
31. 1. 2019
Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
31. 1. 2019
Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za državno upravo, upravo pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti
31. 1. 2019
Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za gasilsko dejavnost
31. 1. 2019
Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost
31. 1. 2019
Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za Javni gospodarski zavod Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije
31. 1. 2019
Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost
31. 1. 2019
Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti
31. 1. 2019
Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
31. 1. 2019
Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
31. 1. 2019
Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike
31. 1. 2019