Skoči do osrednje vsebine

Odbor direktorjev za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu za obdobje od 2013 do 2022

Odbor direktorjev opravlja naslednje naloge: 

  • pripravlja strateške usmeritve in izhodišča ukrepov na področju razvoja varnosti cestnega prometa,
  • obravnava letna in zaključno poročilo o rezultatih in izvajanju programa, 
  • daje konkretne naloge za učinkovitejšo izvedbo ukrepov na področju varnosti cestnega prometa, 
  • zagotavlja finančne in druge resurse, potrebne za izvajanje nacionalnega programa,
  • spremlja izvajanje nacionalnega programa varnosti cestnega prometa.