Skoči do osrednje vsebine

Odbor za spremljanje operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Sestava odbora

Odbor sestavlja 14 predstavnikov ministrstev, služb in uradov ter 14 predstavnikov s področja gospodarskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij s področja okolja in področja enakosti, lokalnih skupnosti, urbanega razvoja in svetov regij ter predstavnik invalidskih organizacij.

Člani odbora

 • predstavniki ministrstev, služb in uradov:
  • Marko Koprivc, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, predsednik;
  • Sibil Klančar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica;
  • Evelyn Filip, Ministrstvo za finance, članica;
  • Klemen Košir, Ministrstvo za infrastrukturo, član;
  • Bojan Dejak, Ministrstvo za okolje in prostor, član;
  • Polona Samec, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, članica;
  • Urška Keše, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, članica;
  • Janez Žužek, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, član;
  • Irena Marš, Ministrstvo za kulturo, članica;
  • Mojca Presečnik, Ministrstvo za zdravje, članica;
  • Metka Venček, Ministrstva za pravosodje, članica;
  • Jelena Tabaković, Ministrstvo za javno upravo, članica;
  • Alenka Kajzer, Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, članica;
  • Sanja Cvajdik, Statistični urad Republike Slovenije, članica.
 • predstavniki gospodarskih in socialnih partnerjev:
  • Nina Vrabelj, Gospodarska zbornica Slovenije, članica;
  • Danijel Lamperger, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, član;
  • Sanja Leban Trojar, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, članica;
  • Emil Kumer, Konfederacija novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost, član;
  • Nina Mežan, Konfederacija sindikatov Slovenije – PERGAM, članica;
  • Barbara Hrovatin, Združenje delodajalcev Slovenije, članica.
  • predstavniki nevladnih organizacij in področja enakosti:
  • Urška Nardoni, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, članica;
  • Tony Mlakar, Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, član.
 • s strani lokalnih skupnosti, predstavniki urbanega razvoja in sveta regij:
  • Saša Aleksander Arsenovič, Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija, član;
  • Lilijana Madjar, Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija, članica;
  • Robert Smrdelj, Združenje občin Slovenije, član;
  • Boris Keuc, Skupnost občin Slovenije, član;
  • Saša Heath-Drugovič, Združenje mestnih občin Slovenije, članica.
 • predstavniki invalidskih organizacij:
  • Matej Žnuderl, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije in Zavod invalidskih podjetij Slovenije, član.