Skoči do osrednje vsebine

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva zaslužnim prostovoljcem ali prostovoljskim organizacijam vsako leto podeli državno nagrado in priznanja za prostovoljstvo. Odbor šteje devet članov, ki jih imenuje vlada, sestavljen pa je na način, da člani v njem zastopajo vsa področja prostovoljskega dela. V odboru so predstavniki Vlade Republike Slovenije, predsednika Republike Slovenije in nevladnih organizacij.

Člani odbora

Predstavniki Vlade Republike Slovenije in predsednice Republike Slovenije:

 • Tatjana Bobnar, svetovalka predsednice Republike Slovenije za človekovo varnost, Urad predsednice Republike Slovenije – članica in Jan Kovačič, višji svetovalec za načrtovanje in izvedbo dogodkov kot njen namestnik;
 • Jurij Mezek, sekretar, Ministrstvo za javno upravo – član in Božidar Malneršič, podsekretar, kot njegov namestnik;
 • Mihael Kelemina, podsekretar, Ministrstvo za kulturo – član in Blanka Tivadar, sekretarka kot njegova namestnica;
 • Neža Škufca, podsekretarka, Ministrstvo za obrambo – članica in Aleksander Planinc, višji svetovalec kot njen namestnik;
 • Maja Žejn Mikuž, višja svetovalka III, Ministrstvo za zdravje – članica in Urška Hirci Zadel, sekretarka, kot njena namestnica. 

Predstavniki prostovoljskih organizacij:

 • Tjaša Arko – članica in Peter Čepin Tovornik kot njen namestnik;
 • Stanko Kranvogel – član in Helena Zevnik Rozman kot njegova namestnica;
 • Marija Verbič – članica in Ivan Kramberger kot njen namestnik;
 • Iva Devetak – članica in Katja Kotnik kot njena namestnica.

Merila za podelitev državne nagrade in priznanj

Nagrada in priznanje se podeljujeta na podlagi naslednjih meril:

 • evidentirana leta prostovoljskega dela oziroma dela na področju prostovoljstva,
 • število opravljenih prostovoljskih ur,
 • pomen dejansko dosežene spremembe zaradi opravljanja prostovoljstva ali dela na področju prostovoljstva,
 • število vključenih deležnikov,
 • obseg vpliva opravljenega prostovoljskega dela prostovoljca ali opravljenega dela na področju prostovoljstva na vključevanje drugih posameznikov v prostovoljstvo in širitev ideje ter načel prostovoljstva in
 • izkazan vpliv na širjenje prostovoljskega dela z vzpostavitvijo novih programov prostovoljskega dela.

Kandidate za nagrado in priznanje lahko predlagajo posamezniki in pravne osebe.

Prejemniki državnih nagrad in priznanj za prostovoljstvo

Vsako leto se lahko zaslužnim prostovoljcem ali prostovoljskim organizacijam podeli največ ena nagrada ter največ šest priznanj. Podeljujejo se za vsa področja prostovoljstva.

Nagrada zaslužnemu prostovoljcu se podeli za življenjsko delo, če se je s svojim prostovoljskim delom izjemno uveljavil in z njim trajno prispeval k razvoju prostovoljstva in družbeni blaginji. Nagrada zaslužni prostovoljski organizaciji se podeli, če je s svojim delom dosegla izjemne in trajne dosežke na področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju daljšem od 20 let. Priznanje se podeli za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju zadnjih petih let.

Državna nagrada in priznanja za prostovoljstvo za leto 2022

Nagrado Republike Slovenije za prostovoljstvo je prejela:

 • Nada Stušek za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.

Priznanja za prostovoljstvo so prejeli:

 • Jožef Bobovnik za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju rekreacije ter vzgoje in izobraževanja;
 • Milena Dimec za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju socialne dejavnosti ter vzgoje in izobraževanja; 
 • Vlasta Hojan za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju socialne dejavnosti ter kulture in umetnosti;
 • Gvido Jančar za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju kulture in umetnosti ter socialne dejavnosti;
 • Anton Mlinarič za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju zdravja in socialne dejavnosti;
 • Marica Štirn za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju socialne dejavnosti.

Državna nagrada in priznanja za prostovoljstvo za leto 2021

Nagrado Republike Slovenije za prostovoljstvo je prejel:

 • Tonček Smolej za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.

Priznanja za prostovoljstvo so prejeli:

 • Ivica Čretnik za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju turizma;
 • Veronika Žižek za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju socialne dejavnosti; 
 • Slobodan Filipovič za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju kulture in umetnosti;
 • Anton Progar za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju rekreacije ter vzgoje in izobraževanja;
 • Društvo Center za pomoč mladim za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju vzgoje in izobraževanja, socialne dejavnosti in zdravja;
 • Kulturno tehnično turistično društvo Baška dediščina za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju kulture in umetnosti ter turizma.

Državna nagrada in priznanja za prostovoljstvo za leto 2020

Nagrado Republike Slovenije za prostovoljstvo je prejela:

 • Rožca Šonc za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.

Priznanja za prostovoljstvo so prejeli:

 • Cveta Jazbec za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju turizma;
 • Terezija Vidovič za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela; 
 • Terezija Vivod za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju socialne dejavnosti;
 • Mateja Kos za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela;
 • Marjeta Čič za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela.

Državna nagrada in priznanja za prostovoljstvo za leto 2019

Nagrado Republike Slovenije za prostovoljstvo je prejela:

 • Julijana Kralj za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.

Priznanja za prostovoljstvo so prejeli:

 • Neva Gregorec za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju socialne dejavnosti;
 • Gašper Zevnik za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju vzgoje in izobraževanja, socialne dejavnosti ter na področju civilne zaščite in reševanja; 
 • Maja Kuzma Ganić za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela.

Državna nagrada in priznanja za prostovoljstvo za leto 2018

Nagrado Republike Slovenije za prostovoljstvo je prejela:

 • Ivanka Šušteršič za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.

Priznanja za prostovoljstvo so prejeli:

 • Janez Meglič za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju socialne dejavnosti;
 • Sandra Svetina za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju vzgoje in izobraževanja ter na področju zdravja; 
 • Društvo upokojencev Ajdovščina za izjemne dosežke na področju socialne dejavnosti;
 • Petra Matos za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju varstva okolja in ohranjanja narave ter socialne dejavnosti;
 • Nace Breitenberger za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju vzgoje in izobraževanja ter socialne dejavnosti.

Prejemniki nagrad in priznanj za pretekla leta so objavljeni na arhivski spletni strani.