GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Prostovoljstvo ima v Sloveniji dolgo tradicijo, je pomemben socialni korektiv družbe, prispeva k povezovanju organizacij in ljudi v lokalnih skupnostih ter omogoča ljudem, da si skozi prostovoljsko delo pridobijo neprecenljive izkušnje.

Zavedamo se pomembnosti prostovoljstva, zato je Vlada Republike Slovenije leta 2018  sprejela Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, ki kot strateški cilj zasleduje kakovostno organizirano in trajnostno naravnano prostovoljstvo, ki je široko prepoznano kot vrednota in pomembno prispeva k družbeni blaginji.

Prostovoljstvo v Sloveniji

Podatki Skupnega poročila o prostovoljstvu za leto 2018 kažejo, da slovenski prostovoljci, ki delujejo v okviru prostovoljskih organizacij in javnih zavodov opravijo skoraj 10 milijonov ur prostovoljskega dela. Ocenjena vrednost prispevka prostovoljskega dela k družbeni blaginji je več kot 98 milijonov evrov. Če bi upoštevali prostovoljsko delo, ki poteka spontano, neorganizirano, bi bila ta številka še višja.

Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.

Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom se vpišejo v vpisnik prostovoljskih organizacij. V vpisniku je trenutno (julij 2019) vpisanih 1961 organizacij.

Na podlagi zbirnih podatkov o prostovoljskem delu v Republiki Sloveniji za preteklo leto pripravimo skupno poročilo, ki vsebuje seznam prostovoljskih organizacij, podatke o številu sklenjenih dogovorov o prostovoljskem delu in opravljenem prostovoljskem delu ter ocenjeno vrednost prispevka k družbeni blaginji.

Skupna poročila o prostovoljstvu za pretekla obdobja.

Državne nagrade za prostovoljstvo

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva zaslužnim prostovoljcem ali prostovoljskim organizacijam vsako leto podeli državno nagrado in priznanja za prostovoljstvo. Nagrado in priznanja slovesno izroči predsednik Republike Slovenije.

Državna nagrada in priznanja za prostovoljstvo za leto 2018

1. Nagrado Republike Slovenije za prostovoljstvo je prejela:

  • Ivanka Šušteršič, za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.

2. Priznanja za prostovoljstvo so prejeli:

  • Janez Meglič, za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju socialne dejavnosti;
  • Sandra Svetina, za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju vzgoje in izobraževanja ter na področju zdravja; 
  • Društvo upokojencev Ajdovščina, za izjemne dosežke na področju socialne dejavnosti;
  • Petra Matos, za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju varstva okolja in ohranjanja narave ter socialne dejavnosti;
  • Nace Breitenberger, za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju vzgoje in izobraževanja ter socialne dejavnosti.

Podatki o prejemnikih nagrade in priznanj za pretekla leta.

Pravni okvir

Organizirano prostovoljstvo ureja Zakon o prostovoljstvu, ki je bil sprejet 2011 in noveliran 2015.  Skladno z zakonom je prostovoljstvo družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe.