GOV.SI

Prostovoljstvo ima v Sloveniji dolgo tradicijo, je pomemben socialni korektiv družbe, prispeva k povezovanju organizacij in ljudi v lokalnih skupnostih ter omogoča ljudem, da skozi prostovoljsko delo pridobijo neprecenljive izkušnje.

Zavedamo se pomembnosti prostovoljstva, zato je Vlada Republike Slovenije leta 2018 sprejela Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, v kateri si za strateški cilj zastavlja kakovostno organizirano in trajnostno naravnano prostovoljstvo, ki je široko prepoznano kot vrednota in pomembno prispeva k družbeni blaginji.

Prostovoljstvo v Sloveniji

Podatki iz Skupnega poročila o prostovoljstvu za leto 2018 kažejo, da slovenski prostovoljci, ki delujejo v okviru prostovoljskih organizacij in javnih zavodov, opravijo skoraj deset milijonov ur prostovoljskega dela. Ocenjena vrednost prispevka prostovoljskega dela k družbeni blaginji je več kot 98 milijonov evrov. Če bi upoštevali prostovoljsko delo, ki poteka spontano, neorganizirano, bi bila ta številka še višja.

Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.

Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom se vpišejo v vpisnik prostovoljskih organizacij. V vpisniku je bilo julija 2019 vpisanih 1961 organizacij.

Na podlagi zbirnih podatkov o prostovoljskem delu v Republiki Sloveniji za preteklo leto pripravimo skupno poročilo, ki vsebuje seznam prostovoljskih organizacij, podatke o številu sklenjenih dogovorov o prostovoljskem delu in opravljenem prostovoljskem delu ter ocenjeno vrednost prispevka k družbeni blaginji.

Skupna poročila o prostovoljstvu za pretekla obdobja

Državna nagrada in priznanja za prostovoljstvo

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva zaslužnim prostovoljcem ali prostovoljskim organizacijam vsako leto podeli državno nagrado in priznanja za prostovoljstvo. Nagrado in priznanja slovesno izroči predsednik Republike Slovenije.

Državna nagrada in priznanja za prostovoljstvo za leto 2018

Nagrado Republike Slovenije za prostovoljstvo je prejela:

  • Ivanka Šušteršič za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.

Priznanja za prostovoljstvo so prejeli:

  • Janez Meglič za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju socialne dejavnosti;
  • Sandra Svetin, za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju vzgoje in izobraževanja ter na področju zdravja; 
  • Društvo upokojencev Ajdovščina za izjemne dosežke na področju socialne dejavnosti;
  • Petra Matos za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju varstva okolja in ohranjanja narave ter socialne dejavnosti;
  • Nace Breitenberger za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju vzgoje in izobraževanja ter socialne dejavnosti.

Podatki o prejemnikih nagrade in priznanj za pretekla leta

Zakonodaja

Organizirano prostovoljstvo ureja Zakon o prostovoljstvu, ki je bil sprejet leta 2011 in noveliran leta 2015. Skladno z zakonom je prostovoljstvo družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe.