Skoči do osrednje vsebine

Prostovoljstvo ima v Sloveniji dolgo tradicijo, je pomemben socialni korektiv družbe, prispeva k povezovanju organizacij in ljudi v lokalnih skupnostih ter omogoča ljudem, da skozi prostovoljsko delo pridobijo neprecenljive izkušnje.

Zavedamo se pomembnosti prostovoljstva, zato je Vlada Republike Slovenije leta 2018 sprejela Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, v kateri si za strateški cilj zastavlja kakovostno organizirano in trajnostno naravnano prostovoljstvo, ki je široko prepoznano kot vrednota in pomembno prispeva k družbeni blaginji.

Prostovoljstvo v Sloveniji

Podatki iz Skupnega poročila o prostovoljstvu za leto 2022 kažejo, da slovenski prostovoljci, ki delujejo v okviru prostovoljskih organizacij in javnih zavodov, opravijo več kot devet milijonov ur prostovoljskega dela. Ocenjena vrednost prispevka prostovoljskega dela k družbeni blaginji je več kot 92 milijonov evrov. Če bi upoštevali prostovoljsko delo, ki poteka spontano, neorganizirano, bi bila ta številka še višja.

Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.

Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom se vpišejo v vpisnik prostovoljskih organizacij. V vpisniku je bilo 2022 vpisanih 2.341 organizacij. Organizacija, ki se želi vpisati, odda izpolnjen obrazec na izpostavo Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES).

Na podlagi zbirnih podatkov o prostovoljskem delu v Republiki Sloveniji za preteklo leto pripravimo skupno poročilo, ki vsebuje seznam prostovoljskih organizacij, podatke o številu sklenjenih dogovorov o prostovoljskem delu in opravljenem prostovoljskem delu ter ocenjeno vrednost prispevka k družbeni blaginji.

Državna nagrada in priznanja za prostovoljstvo

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva zaslužnim prostovoljcem ali prostovoljskim organizacijam vsako leto podeli državno nagrado in priznanja za prostovoljstvo. Nagrado in priznanja slovesno izroči predsednik Republike Slovenije.