Skoči do osrednje vsebine

V Sloveniji ima vsakdo pravico organizirati javne shode in javne prireditve ter se jih udeleževati. Na javnih shodih ljudje izrazijo mnenja in stališča o vprašanjih javnega ali skupnega pomena.

Organizirani so na prostem ali v zaprtem prostoru, kjer je dostop dovoljen vsakomur. Za javno prireditev pa šteje vsako organizirano zbiranje oseb, namenjeno izvajanju kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti. Tudi tu mora biti udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur. Organizatorji morajo javni shod ali javno prireditev prijaviti. V določenih primerih, ko bi lahko prišlo do ogrožanja varnosti ali pravic drugih, pa mora organizator zaprositi za dovoljenje.

Javni shod in javna prireditev

Javni shod je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena. Organizirani so na prostem ali v zaprtem prostoru,  dostop pa je dovoljen vsakomur. Javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb, namenjeno izvajanju kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti. Tudi tu mora biti udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.

Prijava javnega shoda ali javne prireditve in pridobitev dovoljenja

Organizatorji morajo javni shod ali javno prireditev prijaviti policijski postaji na območju dogodka, in sicer najmanj tri dni pred dnevom shoda in najmanj pet dni pred dnevom prireditve.  

V določenih primerih, ko bi lahko prišlo do ogrožanja varnosti ali pravic drugih, mora organizator zaprositi tudi za dovoljenje. Dovoljenje je potrebno za shode ali prireditve:

  • na javni cesti, če gre za izredno uporabo ceste,
  • mednarodne športne prireditve in članska tekmovanja v kolektivnih športih, če na njih sodeluje vsaj en klub prve državne lige,
  • prireditve, na katerih se uporablja odprt ogenj oziroma predmeti ali naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi ali premoženje,
  • prireditve, na katerih se pričakuje več kot 3000 udeležencev,
  • prireditve, kjer obstaja nevarnost utopitve, ter
  • prireditve z zbiranjem živali.