Skoči do osrednje vsebine

Svet Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

Pristojnosti

 • sodeluje z ministrstvom, pristojnim za nevladne organizacije in prostovoljstvo, pri pripravi strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva;
 • spremlja izvajanje strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva;
 • izdela mnenje o izvajanju strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, ki ga ministrstvo, pristojno za delovanje nevladnih organizacij, v šestih mesecih po poteku vsakega dvoletnega obdobja, predloži vladi skupaj s poročilom o izvajanju strategije razvoja nevladnih organizacij z oceno rezultatov;
 • spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji ter daje pobude za spodbujanje njihovega razvoja;
 • daje pobude za predpise in ukrepe potrebne za izvrševanje javnih politik, ki se nanašajo na delovanje in razvoj prostovoljstva in nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji;
 • daje pobude za pripravo razvojnih dokumentov, ki vplivajo na položaj prostovoljstva in nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji in spremlja njihovo izvajanje;
 • obravnava mnenja nevladnih in prostovoljskih organizacij k predlogom zakonov in drugih predpisov ter razvojnih dokumentov, ki vplivajo na položaj prostovoljstva in nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji ter na njihovi podlagi daje pobude;
 • obravnava predloge nevladnih in prostovoljskih organizacij ter do predlogov zavzema stališča;
 • skrbi za sodelovanje z nevladnimi in prostovoljskimi organizacijami in
 • obravnava druga odprta vprašanja in pripravlja pobude za njihovo reševanje na področju sodelovanja vlade z nevladnimi in prostovoljskimi organizacijami.

Člani

Predstavniki Vlade Republike Slovenije

 • Erika Lenčič Stojanovič, Ministrstvo za javno upravo, podpredsednica
  • Urška Kavčič, namestnica
 • Nika Benedik, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, članica
  • Nika Poglajen, namestnica
 • Barbara Goričan, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, članica
  • Mateja Ušlakar, namestnica
 • Metka šošterič, Ministrstvo za kulturo, članica
  • Vida Koporc Sedej, namestnica
 • Tin Kampl, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, član
  • Aleš Ojsteršek, namestnik
 • Andreja Ferlin Lubi, Ministrstvo za obrambo, članica
  • Robert Zadek, namestnik
 • Damijan Jagodic Ministrstvo za zdravje, član
  • Nadja Čobal, namestnica
 • Jelena Torbica, Ministrstvo za okolje in prostor, članica
  • Gregor Plantarič, namestnik
 • Vesna Stradar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, članica in
  • Andrejka Majhen, namestnica
 • Franci Kregar, Ministrstvo za notranje zadeve, član
  • Nina Žitek, namestnica

Predstavniki nevladnih organizacij

 • Bojan Golčar, predsednik
  • Spomenka Valušnik, namestnica
 • Matej Planko, član
  • Inga Remeta, namestnica
 • Tina Divjak, članica
  • Bojan Vogrinčič, namestnik
 • Breda Krašna, članica
  • Jaka Matičič, namestnik
 • Ema Verbnik, članica
  • Amalija šiftar, namestnica
 • Igor Miljavec, član
  • Jurček Nowakk, namestnik
 • Janoš Kern, član
  • Borut Pelko, namestnik

Predstavniki prostovoljskih organizacij

 • Tereza Novak, članica
  • Katja Sešek, namestnica
 • Simona Stegne, članic
  • Jasna Martinjak, namestnica
 • Tilen Lah, član
  • Ivan Kramberger, namestnik.
Iskalnik