GOV.SI

Svet Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

Svet opravlja naslednje naloge:

  • spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj prostovoljstva in nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji ter daje pobude za spodbujanje njihovega razvoja,
  • daje pobude za oblikovanje in sprejem predpisov in ukrepov potrebnih za izvajanje javnih politik, ki se nanašajo na delovanje in razvoj prostovoljstva in nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji,
  • daje pobude za pripravo razvojnih dokumentov, ki vplivajo na položaj prostovoljstva in nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji in spremlja njihovo izvajanje,
  • daje pobude in predloge za oblikovanje Strategije Vlade Republike Slovenije za razvoj prostovoljskega dela in sodeluje pri njeni pripravi ter spremlja njeno izvajanje,
  • obravnava mnenja nevladnih organizacij k predlogom zakonov in drugih predpisov ter razvojnih dokumentov, ki vplivajo na položaj prostovoljstva in nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji ter na njihovi podlagi daje pobude,
  • obravnava druga odprta vprašanja in pripravlja pobude za njihovo reševanje na področju sodelovanja Vlade RS z nevladnimi organizacijami.