GOV.SI

Svet Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Svet opravlja naslednje naloge:

  • spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj prostovoljstva in nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji ter daje pobude za spodbujanje njihovega razvoja,
  • daje pobude za oblikovanje in sprejem predpisov in ukrepov potrebnih za izvajanje javnih politik, ki se nanašajo na delovanje in razvoj prostovoljstva in nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji,
  • daje pobude za pripravo razvojnih dokumentov, ki vplivajo na položaj prostovoljstva in nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji in spremlja njihovo izvajanje,
  • daje pobude in predloge za oblikovanje Strategije Vlade Republike Slovenije za razvoj prostovoljskega dela in sodeluje pri njeni pripravi ter spremlja njeno izvajanje,
  • obravnava mnenja nevladnih organizacij k predlogom zakonov in drugih predpisov ter razvojnih dokumentov, ki vplivajo na položaj prostovoljstva in nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji ter na njihovi podlagi daje pobude,
  • obravnava druga odprta vprašanja in pripravlja pobude za njihovo reševanje na področju sodelovanja Vlade RS z nevladnimi organizacijami.