Skoči do osrednje vsebine

Svet Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

Svet Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij je strokovno in posvetovalno telo vlade. Svet sestavlja 20 članov: deset predstavnikov ministrstev in vladnih služb, sedem predstavnikov nevladnih organizacij in trije predstavniki prostovoljskih organizacij.

Pristojnosti sveta

 • sodeluje z ministrstvom, pristojnim za nevladne organizacije in prostovoljstvo, pri pripravi strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva;
 • spremlja izvajanje strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva;
 • izdela mnenje o izvajanju strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, ki ga ministrstvo, pristojno za delovanje nevladnih organizacij, v šestih mesecih po poteku vsakega dvoletnega obdobja, predloži vladi skupaj s poročilom o izvajanju strategije razvoja nevladnih organizacij z oceno rezultatov;
 • spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji ter daje pobude za spodbujanje njihovega razvoja;
 • daje pobude za predpise in ukrepe potrebne za izvrševanje javnih politik, ki se nanašajo na delovanje in razvoj prostovoljstva in nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji;
 • daje pobude za pripravo razvojnih dokumentov, ki vplivajo na položaj prostovoljstva in nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji in spremlja njihovo izvajanje;
 • obravnava mnenja nevladnih in prostovoljskih organizacij k predlogom zakonov in drugih predpisov ter razvojnih dokumentov, ki vplivajo na položaj prostovoljstva in nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji ter na njihovi podlagi daje pobude;
 • obravnava predloge nevladnih in prostovoljskih organizacij ter do predlogov zavzema stališča;
 • skrbi za sodelovanje z nevladnimi in prostovoljskimi organizacijami in
 • obravnava druga odprta vprašanja in pripravlja pobude za njihovo reševanje na področju sodelovanja vlade z nevladnimi in prostovoljskimi organizacijami.

Člani sveta

Predstavniki nevladnih organizacij

 • Matej Planko, član, in Inga Remeta, namestnica;
 • Tina Divjak, članica, in Bojan Vogrinčič, namestnik;
 • Breda Krašna, članica, in Jaka Matičič, namestnik;
 • Ema Verbnik, članica, in Amalija Šiftar, namestnica;
 • Igor Miljavec, član, in Jurček Nowakk, namestnik;
 • Bojan Golčar, član, in Spomenka Valušnik, namestnica;
 • Janoš Kern, član, in Borut Pelko, namestnik.

Predstavniki Vlade Republike Slovenije

 • Barbka Meško, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije – članica in Anamarija Mežan, namestnica;
 • Erika Lenčič Stojanovič, Ministrstvo za javno upravo – članica in Urška Kavčič, namestnica;
 • Barbara Goričan, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – članica in Mateja Ušlakar, namestnica;
 • Marija Minka Jerebič, Ministrstvo za kulturo – članica in Vida Koporc Sedej, namestnica;
 • Dolores Kores, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – članica in Aleš Ojsteršek, namestnik;
 • Andreja Ferlin Lubi, Ministrstvo za obrambo – članica in Robert Zadek, namestnik;
 • Damijan Jagodic, Ministrstvo za zdravje – član in Nadja Čobal, namestnica;
 • Robert Rožac, Ministrstvo za okolje in prostor – član in Klemen Tlaker, namestnik;
 • Vesna Stradar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – članica in Mirjana Nikolovska, namestnica;
 • Pina Stepan, Ministrstvo za notranje zadeve – članica in Rok Guček, namestnik.

Predstavniki prostovoljskih organizacij

 • Tereza Novak, članica in Katja Sešek, namestnica;
 • Zdenka Bevc Škof, članica in Jasna Martinjak, namestnica;
 • Tilen Lah, član in Ivan Kramberger, namestnik.

Predsednik sveta je predstavnik nevladnih organizacij. Strokovne in tehnično-administrativne naloge za svet opravlja ministrstvo, pristojno za delovanje nevladnih organizacij.

Poslovnik

Seje sveta