Skoči do osrednje vsebine

Svet Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

Svet Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij je strokovno in posvetovalno telo vlade. Svet sestavlja 20 članov: deset predstavnikov ministrstev in vladnih služb, sedem predstavnikov nevladnih organizacij in trije predstavniki prostovoljskih organizacij.

Pristojnosti sveta

 • sodeluje z ministrstvom, pristojnim za nevladne organizacije in prostovoljstvo, pri pripravi strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva;
 • spremlja izvajanje strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva;
 • izdela mnenje o izvajanju strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, ki ga ministrstvo, pristojno za delovanje nevladnih organizacij, v šestih mesecih po poteku vsakega dvoletnega obdobja, predloži vladi skupaj s poročilom o izvajanju strategije razvoja nevladnih organizacij z oceno rezultatov;
 • spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji ter daje pobude za spodbujanje njihovega razvoja;
 • daje pobude za predpise in ukrepe potrebne za izvrševanje javnih politik, ki se nanašajo na delovanje in razvoj prostovoljstva in nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji;
 • daje pobude za pripravo razvojnih dokumentov, ki vplivajo na položaj prostovoljstva in nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji in spremlja njihovo izvajanje;
 • obravnava mnenja nevladnih in prostovoljskih organizacij k predlogom zakonov in drugih predpisov ter razvojnih dokumentov, ki vplivajo na položaj prostovoljstva in nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji ter na njihovi podlagi daje pobude;
 • obravnava predloge nevladnih in prostovoljskih organizacij ter do predlogov zavzema stališča;
 • skrbi za sodelovanje z nevladnimi in prostovoljskimi organizacijami in
 • obravnava druga odprta vprašanja in pripravlja pobude za njihovo reševanje na področju sodelovanja vlade z nevladnimi in prostovoljskimi organizacijami.

Člani sveta

Predstavniki Vlade Republike Slovenije

 • Maksimiljana Polak, državna sekretarka, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije – članica in Sandra Martinič, višja svetovalka kot njena namestnica,
 • Jure Trbič, državni sekretar, Ministrstvo za javno upravo – član in Mateja Mahkovec, generalna direktorica kot njegova namestnica,
 • Simon Maljevac, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – član in Luka Omladič, sekretar, kot njegov namestnik,
 • Marko Rusjan, državni sekretar, Ministrstvo za kulturo – član in Mihael Kelemina, podsekretar, kot njegov namestnik,
 • Darjo Felda, državni sekretar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – član in Aleš Ojsteršek, sekretar, kot njegov namestnik,
 • Rudi Medved, državni sekretar, Ministrstvo za obrambo – član in Uršula Majcen, podsekretarka, kot njegova namestnica,
 • Tadej Ostrc, državni sekretar, Ministrstvo za zdravje – član in Vesna Kerstin Petrič, generalna direktorica, kot njegova namestnica,
 • Uroš Vajgl, državni sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor – član in Marko Maver, sekretar, kot njegov namestnik,
 • Darij Krajčič, državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – član in Vesna Stradar, podsekretarka, kot njegova namestnica,
 • Simona Zavratnik, sekretarka, Ministrstvo za notranje zadeve – članica in Polona Mozetič, sekretarka, kot njena namestnica.

Predstavniki nevladnih organizacij

 • Matej Planko – član in Inga Remeta kot njegova namestnica,
 • Tina Divjak – članica in Bojan Vogrinčič kot njen namestnik,
 • Breda Krašna – članica in Jaka Matičič kot njen namestnik,
 • Ema Verbnik – članica in Amalija Šiftar kot njena namestnica,
 • Igor Miljavec – član in Jurček Nowakk kot njegov namestnik,
 • Bojan Golčar – član in Spomenka Valušnik kot njegova namestnica,
 • Janoš Kern – član in Borut Pelko kot njegov namestnik.

Predstavniki prostovoljskih organizacij

 • Tjaša Arko – članica in Katja Sešek kot njena namestnica,
 • Zdenka Bevc Škof – članica in Jasna Martinjak kot njena namestnica,
 • Tilen Lah – član in Ivan Kramberger kot njegov namestnik.

Predsednik sveta je predstavnik nevladnih organizacij. Strokovne in tehnično-administrativne naloge za svet opravlja ministrstvo, pristojno za delovanje nevladnih organizacij.

Poslovnik

Seje sveta