Skoči do osrednje vsebine

V Sloveniji deluje več deset registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti. Cerkev ali druga verska skupnost je prostovoljno, nepridobitno združenje fizičnih oseb iste veroizpovedi.

Registracija verskih skupnosti

Prve verske skupnosti so se registrirale leta 1976 v skladu s takrat veljavnim zakonom. Do danes se je registriralo 65 cerkva in drugih verskih skupnosti, šest jih je bilo na lastno željo izbrisanih iz registra.

Cerkve in druge verske skupnosti, ki se zavzemajo za duhovnost in človekovo dostojanstvo v zasebnem in javnem življenju, so splošno koristne organizacije. Delovanje cerkva in drugih verskih skupnosti je svobodno ne glede na to, ali se registrirajo ali delujejo brez registracije. Njihovo delovanje pa mora biti v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in javnosti znano ter ne sme biti v nasprotju z moralo in javnim redom. Cerkev ali druga verska skupnost sama v skladu s svojimi avtonomnimi pravili določi način obveščanja javnosti o svojem delovanju.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za kulturo

Pravna osebnost verskih skupnosti

Verskih skupnosti zaradi njihove ustavno zagotovljene notranje avtonomije, ki jo varuje določba 41. člena ustave in jo kot načelo svobodnega delovanja opredeljuje tudi drugi odstavek 7. člena ustave, ni dopustno obravnavati enako, kot se obravnavajo druga združenja. Zato je zakonodajalec posebno statusno obliko, ki naj bi se posebej prilegala naravi in namenu verskega združevanja, uredil z Zakonom o verski svobodi.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za kulturo

Registrirane cerkve in druge verske skupnosti so pravne osebe zasebnega prava. Pravico do pridobitve lastne pravne osebnosti imajo tudi sestavni deli cerkva in drugih verskih skupnosti.

Register je javen, sestavljata ga zbirka podatkov in zbirka listin. O registraciji odločamo v upravnem postopku v skladu z Zakonom o verski svobodi (ZVS) in ob subsidiarni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Vlogo za registracijo verske skupnosti vloži njen zastopnik.

Poleg vodenja registrskega postopka izdajamo izpise iz registra in podatke o stanju registra, potrdila o pravni osebnosti registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti ter potrdila o pravni osebnosti sestavnih delov registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti.

Registracija verske skupnosti oziroma cerkve in drugih verskih skupnosti zanje ni obvezna, je pa zaradi načela pravne varnosti in varstva tretjih oseb samo registriranim cerkvam in drugim verskim skupnostim mogoče priznati nekatere posebne pravice, ki jih zagotavljajo ustava, mednarodni pravni akti in Zakon o verski svobodi v IV. poglavju, Pravice registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti ter njihovih pripadnikov (od 21. do 29. člena). Samo registrirane cerkve in druge verske skupnosti lahko, če izpolnjujejo zakonske pogoje, za svoje verske uslužbence zaprosijo za namensko državno finančno pomoč za delno plačilo prispevkov za socialno varnost verskih uslužbencev.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za kulturo

Namenitev dela dohodnine za donacije

Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini in drugega odstavka 2. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 155/21, 15/22 in 21/23) so do donacij iz naslova dela dohodnine upravičene tudi registrirane cerkve in druge verske skupnosti ter njihovi sestavni deli.

Vlada Republike Slovenije je 30. septembra 2022 objavila Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2022.  Na seznamu so tudi vse registrirane cerkve in druge verske skupnosti in njihovi sestavni deli, ki so bile v register vpisane  oziroma so pridobile pravno osebnost do 31. decembra 2021. Cerkve in druge verske skupnosti ter njihovi sestavni deli so na seznamu na straneh od 8.884 do 8.932.

 

Register cerkva in drugih verskih skupnosti

V register je vpisanih 59 cerkva in drugih verskih skupnosti, verske skupnosti pod zaporedno številko 28 (z odločbo z dne 4. 10. 2010), pod zaporedno številko 22 (z odločbo z dne 3. 12. 2012), pod zaporedno številko 38 (z odločbo z dne 15. 9. 2016), pod zaporedno številko 31 (z odločbo z dne 7. 12. 2020), pod zaporedno številko 36 (z odločbo z dne 19. 11. 2020) in pod zaporedno številko 10 (z odločbo z dne 28. 3. 2022) so bile izbrisane iz registra.

_____________________________________________________________________________

 1. Katoliška Cerkev, sedež: Ljubljana, Ciril Metodov trg 4, leto vpisa: 1976, delni podatki iz zbirke podatkov

 2. Evangeličanska cerkev augsburške veroizpovedi (AV) v Republiki Sloveniji, sedež: Murska Sobota, Slovenska ulica 17, leto vpisa: 1976, delni podatki iz zbirke podatkov

 3. Judovska skupnost Slovenije, sedež: Ljubljana, Tržaška cesta 2, leto vpisa: 1976, delni podatki iz zbirke podatkov

 4. Zveza baptističnih cerkva v Republiki Sloveniji, sedež: Celje, Janševa ulica 1, leto vpisa: 1976, delni podatki iz zbirke podatkov

 5. Srbska pravoslavna cerkev Metropolija Zagrebško-Ljubljanska, sedež: Ljubljana, Prešernova cesta 35, leto vpisa: 1976, delni podatki iz zbirke podatkov

 6. Islamska skupnost v Republiki Sloveniji, sedež: Ljubljana, Džamijska ulica 10, leto vpisa: 1976, delni podatki iz zbirke podatkov

 7. Binkoštna cerkev, sedež: Murska Sobota, Ciril Metodova ulica  1 A, leto vpisa: 1976, delni podatki iz zbirke podatkov

 8. Krščanska adventistična cerkev, sedež: Ljubljana, Njegoševa cesta 15, leto vpisa: 1976, delni podatki iz zbirke podatkov

 9. Jehovove priče – krščanska verska skupnost, sedež: Kamnik, Groharjeva ulica 22, leto vpisa: 1976, delni podatki iz zbirke podatkov

 10. Verska skupnost pod zaporedno številko 10 je z odločbo z dne 28. 3. 2022 izbrisana iz registra.

 11. Novoapostolska cerkev v Sloveniji, sedež: Ljubljana, Parmova ulica 53, leto vpisa: 1982, delni podatki iz zbirke podatkov

 12. Svobodna cerkev v Republiki Sloveniji, sedež: Zasip, Stagne 18, leto vpisa: 1983, delni podatki iz zbirke podatkov

 13. Skupnost za zavest Krišne, sedež:Ljubljana, Žibertova ulica 27, leto vpisa: 1983, delni podatki iz zbirke podatkov

 14. Svobodna katoliška cerkev, sedež:Ljubljana, Linhartova cesta 64, leto vpisa:1984, delni podatki iz zbirke podatkov

 15. Lectorium Rosicrucianum, Mednarodna šola Zlatega rožnega križa, sedež: Ljubljana, Celovška cesta 280, leto vpisa: 1987, delni podatki iz zbirke podatkov

 16. Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, sedež:Ljubljana, Tivolska cesta 48, leto vpisa: 1991, delni podatki iz zbirke podatkov

 17. Univerzalno življenje, sedež: Ljubljana, Celovška cesta 87, leto vpisa: 1991, delni podatki iz zbirke podatkov

 18. Združitvena Cerkev, sedež: Škofljica, Dolenjska cesta 419, leto vpisa: 1991, delni podatki iz zbirke podatkov

 19. Skupnost Baha'i Slovenije, sedež: Ljubljana, Bohinjčeva ulica 8, leto vpisa: 1992, delni podatki iz zbirke podatkov

 20. Ordo Templi Orientis Slovenije, sedež: Maribor, Črtomirova ulica 9, leto vpisa: 1992, delni podatki iz zbirke podatkov

 21. Reformatorska krščanska cerkev Slovenije, sedež: Motvarjevci, Motvarjevci 46 A, leto vpisa: 1993, delni podatki iz zbirke podatkov

 22. Verska skupnost pod zaporedno številko 22 je z odločbo z dne 3. 12. 2012 izbrisana iz registra.

 23. Makedonska pravoslavna skupnost v Republiki Sloveniji "Sveti Kliment Ohridski"
  sedež: Kranj, Retljeva ulica 17, leto vpisa: 1994, delni podatki iz zbirke podatkov
 24. Buddha Dharma – Zveza budistov v Republiki Sloveniji, sedež: Ptuj, Hajdoše 68, leto vpisa: 1995, delni podatki iz zbirke podatkov

 25. Scientološka cerkev, sedež: Koper, Ulica za gradom 21, leto vpisa: 1995, delni podatki iz zbirke podatkov
 26. Cerkev Jezusa Kristusa "Živa voda", sedež: Portorož, Pot k izviru 23, leto vpisa: 1995, delni podatki iz zbirke podatkov

 27. Krščanski center Nova Generacija, sedež: Ljubljana, Celovška cesta 150, leto vpisa: 1995, delni podatki iz zbirke podatkov

 28. Verska skupnost pod zaporedno številko 28 je z odločbo z dne 4. 10. 2010 izbrisana iz registra.

 29. Mednarodna krščanska skupnost, sedež: Log pri Brezovici, Cesta v Lipovce 20, leto vpisa: 1997, delni podatki iz zbirke podatkov

 30. Bela Gnostična Cerkev, sedež: Kukeč, Kukeč 30, leto vpisa: 1999, delni podatki iz zbirke podatkov

 31. Verska skupnost pod zaporedno številko 31 je z odločbo z dne 7. 12. 2020 izbrisana iz registra.

 32. Krščanska cerkev Kalvarija, sedež: Celje, Hribarjeva 8, leto vpisa: 2003, delni podatki iz zbirke podatkov

 33. Budistična kongregacija Dharmaling, sedež: Dobrna, Brdce nad Dobrno 18, leto vpisa: 2003, delni podatki iz zbirke podatkov

 34. Hinduistična verska skupnost v Sloveniji, sedež: Ljubljana, Derčeva ulica 41, leto vpisa: 2003, delni podatki iz zbirke podatkov

 35. Krščanski center Slovenija, sedež: Ljubljana, Ob železnici 18, leto vpisa: 2003, delni podatki iz zbirke podatkov

 36. Verska skupnost pod zaporedno številko 36 je z odločbo z dne 19. 11. 2020 izbrisana iz registra.

 37. Raeljanska religija v Sloveniji, sedež: Ljubljana, Dunajska cesta 106, leto vpisa: 2004, delni podatki iz zbirke podatkov

 38. Verska skupnost pod zaporedno številko 38 je z odločbo z dne 15. 9. 2016 izbrisana iz registra.

 39. Sveta Cerkev Annasann, sedež: Celje, Novi trg 16, leto vpisa: 2004, delni podatki iz zbirke podatkov

 40. Reformirana evangelijska cerkev, sedež: Komenda, Krekova ulica 17, leto vpisa: 2004, delni podatki iz zbirke podatkov

 41. Slovenska muslimanska skupnost, sedež: Ljubljana, Kotnikova 5, leto vpisa: 2006, delni podatki iz zbirke podatkov

 42. Cerkev Novo Življenje, sedež: Murska Sobota, Gregorčičeva ulica 40, leto vpisa: 2006, delni podatki iz zbirke podatkov

 43. Duhovna skupnost Oriš – energij narave, sedež: Kranj, Trg Prešernove brigade 8, leto vpisa: 2007, delni podatki iz zbirke podatkov

 44. MGVS, sedež: Tolmin, Selce 11, leto vpisa: 2012, delni podatki iz zbirke podatkov

 45. Upasana − sanjava prostost duha, svetovno-nazorska kozmološka skupnost
  sedež: Brezovica pri Ljubljani, Nova pot 127 c, leto vpisa: 2014, delni podatki iz zbirke podatkov

 46. Čezvesoljska Zombi cerkev blaženega zvonjenja, sedež: Vrhnika, Zaplana 74
  leto vpisa: 2014, delni podatki iz zbirke podatkov

 47. Evangelijska krščanska cerkev, sedež: Ljubljana, Gozdna pot 1 A, leto vpisa: 2014, delni podatki iz zbirke podatkov

 48. Mednarodna Krščanska Cerkev Jezus Je Pot, sedež: Maribor, Tržaška cesta 23, leto vpisa: 2014, delni podatki iz zbirke podatkov

 49. Verska skupnost enakih možnosti - VSEM, sedež: Preserje, Preserje 42 a, leto vpisa: 2014, delni podatki iz zbirke podatkov

 50. Krščanska Koptska Pravoslavna Škofija Slovenije, sedež: Šentjur, Repno 9, leto vpisa: 2014, delni podatki iz zbirke podatkov

 51. Duhovna skupnost Karma Slovenija, sedež: Žalec, Šlandrov trg 3, leto vpisa: 2015, delni podatki iz zbirke podatkov

 52. Duhovna skupnost Omo Ela Iwori, sedež: Leskovec, Leskovec 89 A, leto vpisa: 2017, delni podatki iz zbirke podatkov

 53. Slovenska starokatoliška cerkev, sedež: Krška vas, Krška vas 112 e, leto vpisa: 2017, delni podatki iz zbirke podatkov

 54. Slovenska islamska skupnost milosti, sedež: Brezovica pri Ljubljani, Gornja pot 15
  leto vpisa: 2018, delni podatki iz zbirke podatkov

 55. Skupnost Zandernatis, sedež: Log pri Brezovici, Bevke 112 b, leto vpisa: 2018, delni podatki iz zbirke podatkov

 56. Samostan Awam Gesar, sedež: Poljane pri Mirni Peči 83, Mirna Peč, leto vpisa: 2018, delni podatki iz zbirke podatkov

 57. Slovenski daoistični tempelj najvišje harmonije, sedež: Kozina, Istrska ulica 3, leto vpisa: 2018, delni podatki iz zbirke podatkov

 58. Gozdni budistični samostan Samanadipasedež: Trebnje, Goljek 3, leto vpisa: 2020, delni podatki iz zbirke podatkov

 59. Slovenska rodnoverska skupnost "Otroci Triglava", sedež: Dutovlje, Dutovlje 40 b, leto vpisa: 2020, delni podatki iz zbirke podatkov
 60. Verska skupnost Enosedež: Račni Vrh 21, Dob, leto vpisa: 2021, delni podatki iz zbirke podatkov

 61. Evangelijski center Koper, sedež: Koper, Kastelec 11 C, leto vpisa: 2022, delni podatki iz zbirke podatkov 

 62. Liberalna judovska skupnost Slovenije, sedež: Ljubljana, Križevniška ulica 3, leto vpisa: 2022, delni podatki iz zbirke podatkov 

 63. Judovsko združenje Slovenije – skupnost tradicionalnih Judov, sedež: Ljubljana, Poljanska cesta 1, leto vpisa: 2022, delni podatki iz zbirke podatkov 

 64. Hare Krišna skupnost Damo-dar, sedež: Celje, Teharska cesta 86, leto vpisa: 2023, delni podatki iz zbirke podatkov 
 65. Starokatoliška Cerkev v Sloveniji Utrechtske Izjave, sedež: Maribor, Borštnikova ulica 21, leto vpisa: 2023, delni podatki iz zbirke podatkov

* Povezava na spletna mesta cerkva in drugih verskih skupnosti je narejena pri tistih cerkvah in drugih verskih skupnostih, ki so nas o spletnem mestu obvestile.