Skoči do osrednje vsebine

V Sloveniji deluje več deset registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti. Cerkev ali druga verska skupnost je prostovoljno, nepridobitno združenje fizičnih oseb iste veroizpovedi.

Registracija verskih skupnosti

Prve verske skupnosti so se registrirale leta 1976 v skladu s takrat veljavnim zakonom, do danes se je registriralo 59 cerkva in drugih verskih skupnosti, pet jih je bilo na lastno željo izbrisanih iz registra.

Cerkve in druge verske skupnosti, ki se zavzemajo za duhovnost in človekovo dostojanstvo v zasebnem in javnem življenju, so splošno koristne organizacije (Odločba št. U-I-92/07 z dne 15. 4. 2010). Delovanje cerkva in drugih verskih skupnosti je svobodno ne glede na to, ali se registrirajo ali delujejo brez registracije. Njihovo delovanje pa mora biti v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in javnosti znano ter ne sme biti v nasprotju z moralo in javnim redom. Cerkev ali druga verska skupnost sama v skladu s svojimi avtonomnimi pravili določi način obveščanja javnosti o svojem delovanju.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za kulturo

Pravno osebnost verske skupnosti pridobijo z registracijo oziroma vpisom v Register cerkva in drugih verskih skupnosti, ki ga vodimo na Ministrstvu za kulturo.

Registrirane cerkve in druge verske skupnosti so pravne osebe zasebnega prava. Pravico do pridobitve lastne pravne osebnosti imajo tudi sestavni deli cerkva in drugih verskih skupnosti.

Register je javen, sestavljata ga zbirka podatkov in zbirka listin. O registraciji odločamo v upravnem postopku v skladu z Zakonom o verski svobodi (ZVS) in ob subsidiarni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Vlogo za registracijo verske skupnosti vloži njen zastopnik.

Poleg vodenja registrskega postopka izdajamo izpise iz registra in podatke o stanju registra, potrdila o pravni osebnosti registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti ter potrdila o pravni osebnosti sestavnih delov registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za kulturo

Registracija verske skupnosti oziroma cerkve in drugih verskih skupnosti zanje ni obvezna, je pa zaradi načela pravne varnosti in varstva tretjih oseb samo registriranim cerkvam in drugim verskim skupnostim mogoče priznati nekatere posebne pravice, ki jih zagotavljajo ustava, mednarodni pravni akti in Zakon o verski svobodi v IV. poglavju, Pravice registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti ter njihovih pripadnikov (od 21. do 29. člena). Samo registrirane cerkve in druge verske skupnosti lahko, če izpolnjujejo zakonske pogoje, za svoje verske uslužbence zaprosijo za namensko državno finančno pomoč za delno plačilo prispevkov za socialno varnost verskih uslužbencev.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za kulturo

Pravna osebnost verskih skupnosti

Verskih skupnosti zaradi njihove ustavno zagotovljene notranje avtonomije, ki jo varuje določba 41. člena ustave in jo kot načelo svobodnega delovanja opredeljuje tudi drugi odstavek 7. člena ustave, ni dopustno obravnavati enako, kot se obravnavajo druga združenja. Zato je zakonodajalec posebno statusno obliko, ki naj bi se posebej prilegala naravi in namenu verskega združevanja, uredil z Zakonom o verski svobodi.

Register cerkva in drugih verskih skupnosti

V register je vpisanih 54 cerkva in drugih verskih skupnosti, verske skupnosti pod zaporedno številko 28 (z odločbo z dne 4. 10. 2010), pod zaporedno številko 22 (z odločbo z dne 3. 12. 2012), pod zaporedno številko 31 (z odločbo z dne 7. 12. 2020), pod zaporedno številko 36 (z odločbo z dne 19. 11. 2020) in pod zaporedno številko 38 (z odločbo z dne 15. 9. 2016) so bile izbrisane iz registra.

__________________________________________________________________________________________

 1. Katoliška Cerkev
  sedež: Ljubljana, Ciril Metodov trg 4
  leto vpisa: 1976, delni podatki iz registra

 2. Evangeličanska cerkev AV v Republiki Sloveniji
  sedež: Murska Sobota, Slovenska ulica 17
  leto vpisa: 1976, delni podatki iz registra

 3. Judovska skupnost Slovenije
  sedež: Ljubljana, Tržaška cesta 2
  leto vpisa: 1976, delni podatki iz registra

 4. Zveza baptističnih cerkva v Republiki Sloveniji
  sedež: Celje, Janševa ulica 1
  leto vpisa: 1976, delni podatki iz registra

 5. Srbska pravoslavna cerkev Metropolija Zagrebško - Ljubljanska
  sedež: Ljubljana, Prešernova cesta 35
  leto vpisa: 1976, delni podatki iz registra

 6. Islamska skupnost v Republiki Sloveniji 
  sedež: Ljubljana, Grablovičeva ulica 14
  leto vpisa: 1976, delni podatki iz registra

 7. Evangelijska binkoštna Cerkev
  sedež: Murska Sobota, Ciril Metodova ulica 1A
  leto vpisa: 1976, delni podatki iz registra 

 8. Krščanska adventistična cerkev
  sedež: Ljubljana, Njegoševa cesta 15
  leto vpisa: 1976, delni podatki iz registra

 9. Jehovove priče – krščanska verska skupnost
  sedež: Kamnik, Groharjeva ulica 22
  leto vpisa: 1976, delni podatki iz registra

 10. Kristusova cerkev bratov
  sedež: Maribor, Ob ribniku 29
  leto vpisa: 1981, delni podatki iz registra

 11. Novoapostolska cerkev v Sloveniji
  sedež: Ljubljana, Parmova ulica 53
  leto vpisa: 1982, delni podatki iz registra

 12. Svobodna cerkev v Republiki Sloveniji
  sedež: Zasip, Stagne 18
  leto vpisa: 1983, delni podatki iz registra 

 13. Skupnost za zavest Krišne
  sedež:Ljubljana, Žibertova ulica 27
  leto vpisa: 1983, delni podatki iz registra

 14. Svobodna katoliška cerkev
  sedež:Ljubljana, Linhartova cesta 64
  leto vpisa:1984, delni podatki iz registra

 15. LECTORIUM ROSICRUCIANUM Mednarodna šola Zlatega rožnega križa 
  sedež: Ljubljana, Celovška cesta 280
  leto vpisa: 1987, delni podatki iz registra

 16. Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni
  sedež:Ljubljana, Tivolska cesta 48
  leto vpisa: 1991, delni podatki iz registra

 17. Univerzalno življenje
  sedež: Ljubljana, Celovška cesta 87
  leto vpisa: 1991, delni podatki iz registra

 18. Združitvena Cerkev
  sedež: Škofljica, Dolenjska cesta 419
  leto vpisa: 1991, delni podatki iz registra

 19. Skupnost Baha'i Slovenije
  sedež: Ljubljana, Bohinjčeva ulica 8
  leto vpisa: 1992, delni podatki iz registra

 20. Ordo Templi Orientis Slovenije
  sedež: Maribor, Črtomirova ulica 9 
  leto vpisa: 1992, delni podatki iz registra

 21. Reformatorska krščanska cerkev Slovenije
  sedež: Motvarjevci, Motvarjevci 46 A
  leto vpisa: 1993, delni podatki iz registra

 22. Verska skupnost pod zaporedno številko 22 je z odločbo z dne 3. 12. 2012 izbrisana iz registra.

 23. Makedonska pravoslavna skupnost v Republiki Sloveniji »Sveti Kliment Ohridski«
  sedež: Ljubljana, Hruševska 43d
  leto vpisa: 1994, delni podatki iz registra
 24. Buddha Dharma – Zveza budistov v Republiki Sloveniji
  sedež: Ptuj, Hajdoše 68
  leto vpisa: 1995, delni podatki iz registra

 25. Scientološka cerkev
  sedež: Koper, Ulica za gradom 21
  leto vpisa: 1995, delni podatki iz registra
 26. Cerkev Jezusa Kristusa »Živa voda«
  sedež: Portorož, Pot k izviru 23
  leto vpisa: 1995, delni podatki iz registra

 27. Krščanski center Nova Generacija
  sedež: Ljubljana, Celovška cesta 150
  leto vpisa: 1995, delni podatki iz registra

 28. Verska skupnost pod zaporedno številko 28 je z odločbo z dne 4. 10. 2010 izbrisana iz registra.

 29. Mednarodna krščanska skupnost
  sedež: Log pri Brezovici, Cesta v Lipovce 20
  leto vpisa: 1997, delni podatki iz registra

 30. Bela Gnostična Cerkev
  sedež: Kukeč, Kukeč 30
  leto vpisa: 1999, delni podatki iz registra

 31. Verska skupnost pod zaporedno številko 31 je z odločbo z dne 7. 12. 2020 izbrisana iz registra.

 32. Krščanska cerkev Kalvarija
  sedež: Celje, Hribarjeva 8
  leto vpisa: 2003, delni podatki iz registra

 33. Budistična kongregacija Dharmaling
  sedež: Ljubljana, Pavšičeva ulica 41
  leto vpisa: 2003, delni podatki iz registra

 34. Hinduistična verska skupnost v Sloveniji
  sedež: Ljubljana, Derčeva ulica 41
  leto vpisa: 2003, delni podatki iz registra

 35. Krščanski center Slovenija
  sedež: Ljubljana, Ob železnici 18
  leto vpisa: 2003, delni podatki iz registra

 36. Verska skupnost pod zaporedno številko 36 je z odločbo z dne 19. 11. 2020 izbrisana iz registra.

 37. Raeljanska religija v Sloveniji
  sedež: Ljubljana, Dunajska cesta 106
  leto vpisa: 2004, delni podatki iz registra

 38. Verska skupnost pod zaporedno številko 38 je z odločbo z dne 15. 9. 2016 izbrisana iz registra.

 39. Sveta Cerkev Annasann
  sedež: Celje, Novi trg 16
  leto vpisa: 2004, delni podatki iz registra

 40. Reformirana evangelijska cerkev
  sedež: Komenda, Krekova ulica 17
  leto vpisa: 2004, delni podatki iz registra

 41. Slovenska muslimanska skupnost
  sedež: Ljubljana, Kotnikova 5
  leto vpisa: 2006, delni podatki iz registra

 42. Cerkev Novo Življenje
  sedež: Murska Sobota, Gregorčičeva ulica 40
  leto vpisa: 2006, delni podatki iz registra

 43. Duhovna skupnost Oriš – energij narave 
  sedež: Kranj, Trg Prešernove brigade 8
  leto vpisa: 2007, delni podatki iz registra

 44. MGVS
  sedež: Tolmin, Selce 11
  leto vpisa: 2012, delni podatki iz registra

 45. UPASANA - SANJAVA prostost duha, svetovno-nazorska kozmološka skupnost
  sedež: Podvin, Podvin 19d
  leto vpisa: 2014, delni podatki iz registra

 46. Čezvesoljska Zombi cerkev blaženega zvonjenja 
  sedež: Vrhnika, Zaplana 74
  leto vpisa: 2014, delni podatki iz registra

 47. Evangelijska krščanska cerkev
  sedež: Ljubljana, Gozdna pot 1A
  leto vpisa: 2014, delni podatki iz registra

 48. Mednarodna Krščanska Cerkev Jezus Je Pot
  sedež: Maribor, Tržaška cesta 23
  leto vpisa: 2014, delni podatki iz registra

 49. Verska skupnost enakih možnosti - VSEM
  sedež: Preserje, Preserje 42a
  leto vpisa: 2014, delni podatki iz registra

 50. Krščanska Koptska Pravoslavna Škofija Slovenije
  sedež: Šentjur, Repno 9
  leto vpisa: 2014, delni podatki iz registra

 51. Duhovna skupnost Karma Slovenija
  sedež: Žalec, Šlandrov trg 3
  leto vpisa: 2015, delni podatki iz registra

 52. DUHOVNA SKUPNOST OMO ELA IWORI
  sedež: Leskovec, Leskovec 89A
  leto vpisa: 2017, delni podatki iz registra

 53. Slovenska starokatoliška cerkev
  sedež: Maribor, Borštnikova ulica 21
  leto vpisa: 2017, delni podatki iz registra

 54. Slovenska islamska skupnost milosti
  sedež: Brezovica pri Ljubljani, Gornja pot 15
  leto vpisa: 2018, delni podatki iz registra

 55. Skupnost Zandernatis
  sedež: Log pri Brezovici, Bevke 112b
  leto vpisa: 2018, delni podatki iz registra

 56. Samostan Awam Gesar 
  sedež: Na jami 7, Ljubljana
  leto vpisa: 2018, delni podatki iz registra

 57. Slovenski daoistični tempelj najvišje harmonije
  sedež: Kozina, Istrska ulica 3
  leto vpisa: 2018, delni podatki iz registra

 58. Gozdni budistični samostan Samanadipa
  sedež: Trebnje, Goljek 3
  leto vpisa: 2020, delni podatki iz registra

 59. Slovenska rodnoverska skupnost "Otroci Triglava"
  sedež: Dutovlje, Dutovlje 40b
  leto vpisa: 2020, delni podatki iz registra

* Povezava na spletna mesta cerkva in drugih verskih skupnosti je narejena pri tistih cerkvah in drugih verskih skupnostih, ki so nas o spletnem mestu obvestile.