Skoči do osrednje vsebine

Registracija verske skupnosti

Postopek registracije

Registracijo cerkve in drugih verskih skupnosti vodimo na Ministrstvu za kulturo. V Sloveniji se lahko registrira cerkev ali druga verska skupnost, če ima najmanj deset polnoletnih članov, ki so državljani Republike Slovenije ali tujci, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče. Zahtevo za registracijo poda njen zastopnik.

Postopek registracije cerkve ali druge verske skupnosti ureja Zakon o verski svobodi (ZVS) v členih od 13. do 18. (13., 14., 15., 16., 17. in 18.), zahtevani podatki in priloge pa so določeni v 13. in 14. členu ZVS.

Za pomoč pri registraciji lahko uporabite neobvezni obrazec vloge za registracijo cerkve ali druge verske skupnosti, ki ga boste našli v rubriki Dokumenti.

Plačilo upravne takse

Ob vložitvi vloge za registracijo cerkve ali druge verske skupnosti ali ob vložitvi vloge za vpis  sprememb v register morate plačati upravno takso, in sicer:

  • za vlogo 4,50 evrov (tarifna št. 1);
  • za odločbo 18,10 evrov (tarifna št. 3).

Skupno upravno takso v znesku 22,60 evrov plačate na TRR:  SI56 01100-1000315637, sklic: 11 33405-7111002-33400414. Potrdilo o plačilu priložite k vlogi za registracijo. Plačevanje upravnih taks za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah  pri upravnih organih ureja Zakon o upravnih taksah.

Plačevanje upravnih taks lahko brez stroškov plačilnih storitev opravite na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam.

Dokumenti