Skoči do osrednje vsebine

Finančna pomoč za plačilo prispevkov verskih uslužbencev

Pogoji za pridobitev finančne pomoči

Izvajamo izplačila in potrebne proračunske dejavnosti za izplačevanje namenske državne finančne pomoči, ki se nanaša na plačilo prispevkov za socialno varnost verskih uslužbencev. Registrirane cerkve in druge verske skupnosti lahko, če izpolnjujejo zakonske pogoje, za svoje verske uslužbence zaprosijo za finančno pomoč za pokritje prispevkov za socialno varnost. Pogoji za pridobitev finančne pomoči so določeni v 27. in 28. členu Zakona o verski svobodi

Cerkve in druge verske skupnosti, ki prejemajo finančno pomoč

Finančno pomoč za plačilo socialnih prispevkov verskih uslužbencev prejema osem cerkva in drugih verskih skupnosti in sicer:

  • Katoliška cerkev,
  • Evangeličanska cerkev AV v Republiki Sloveniji,
  • Binkoštna cerkev,
  • Srbska pravoslavna cerkev Metropolija Zagrebško – Ljubljanska,
  • Krščanska adventistična cerkev,
  • Islamska skupnost v Republiki Sloveniji,
  • Slovenska muslimanska skupnost,
  • Makedonska pravoslavna cerkev v Republiki Sloveniji. 

Navedene cerkve in verske skupnosti izpolnjujejo zakonsko določeno sorazmerje med številom verskih uslužbencev in številom svojih pripadnikov v Republiki Sloveniji oziroma so do pomoči upravičene za tiste verske uslužbence (za isto vrsto zavarovanja), za katere so pomoč prejemale že pred uveljavitvijo Zakona o verski svobodi. Pri razmerju med številom verskih uslužbencev in številom svojih pripadnikov v Republiki Sloveniji pa gre za razmerje vsaj 1.000 pripadnikov na enega verskega uslužbenca. Ker drugi relevantni podatki niso znani, se pri ugotavljanju upravičenosti do pomoči sklicujemo na podatke popisa prebivalstva v letu 2002

Dokumenti