Skoči do osrednje vsebine

Na različne načine sodelujemo pri vzpostavljanju odprtega in trajnega dialoga države s cerkvami in drugimi verskimi skupnostmi.

Svet Vlade Republike Slovenije za dialog o verski svobodi

Zagotavljamo kadrovske, materialne in tehnične pogoje ter strokovno-administrativne naloge za delo Sveta Vlade Republike Slovenije za dialog o verski svobodi. Osnovno poslanstvo Sveta je zagotavljanje posebne institucionalizirane oblike trajnega sodelovanja, s katero se na področju verske svobode zagotavlja tudi odprtost in transparentnost dialoga med Vlado Republike Slovenije kot organom izvršilne oblasti in najvišjim organom državne uprave ter cerkvami in drugimi verskimi skupnostmi kot delom civilne družbe na področju verske svobode.

Iskalnik