Skoči do osrednje vsebine

Svet Vlade Republike Slovenije za dialog o verski svobodi

Mandat delovnega telesa je potekel.

Svet je prvenstveno namenjen široki dialoški obravnavi zadev (mnenj, vprašanj, zahtev in predlogov) s področja verske svobode, ki jih Svetu predložijo njegovi člani, registrirane cerkve in druge verske skupnosti (prek svojih predstavnikov v svetu ali neposredno na sedežu sveta, Ministrstvu za kulturo), vlada ter ministrstva in vladne službe. Svet sestavljajo predsednik, namestnik predsednika in člani.

Člani sveta so:

  • predsednik, dr. Vasko Simoniti, minister za kulturo;
  • namestnik predsednika, dr. Gregor Lesjak, direktor Urada za verske skupnosti na Ministrstvu za kulturo;
  • predstavnik Katoliške Cerkve, dr. Andrej Naglič;
  • predstavnik Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, mag. Nevzet Porić;
  • predstavnik Srbske pravoslavne cerkve – Metropolije Zagrebško Ljubljanske, Aleksandar Obradović;
  • predstavnik Evangeličanske cerkve AV v Republiki Sloveniji, mag. Geza Filo, škof;
  • voljena predstavnika registriranih verskih skupnosti, ki v svetu nimajo direktno imenovanih članov: Anton Mrvič, Evangelijska krščanska cerkev in Aleksandra Zibelnik Badii, Skupnost Baha'i Slovenije;
  • zagovornik načela enakosti, Miha Lobnik;
  • strokovnjak za področje religije, zasl. prof. dr. Marko Kerševan;
  • strokovnjakinja za področje prepovedi diskriminacije zaradi različnih osebnih okoliščin, dr. Neža Kogovšek Šalamon.